Arkiv for kategorien ‘Idekatalog’

 • Idekatalog – udarbejdelse

  Dato: 2016.11.16 | Kategori: Idekatalog | Svar: 0

  Udarbejdelse af Idekatalog Mandag d. 28. november kl. 12.00-15.00 i Teaterbygningen (Køge)

  Kære Fælleselevrådsrepræsentanter. Mandag d. 28. november skal vi mødes for at udarbejde idekataloget til Skoleudvalget. Det er derfor vigtigt, at I får talt med jeres elevråd og kontaktlærere ude på skolerne, så I kan komme med en masse input, når vi mødes.

   Dagsordenen ser sådan ud:

  • Velkomst
  • Valg af repræsentanter til ad hoc grupperne
  • Info om datoer
  • Introduktion til Idekataloget
  • Fremlæggelse i mindre grupper, af ideerne ude fra skolerne
  • Work Shop (arbejde i mindre grupper), hvor I skal forsøge at lave input til idekataloget
  • Præsentation af jeres ideer
  • Vi samler jeres ideer udner hovedoverskrifter
  • Snappen – hvordan gik det med den?
  • Evt.

  I skal tilmelde jer på dette >>link<< senest d. 25.11.16.

  Jeg glæder mig til at se jer.

  Med venlig hilsen

  Christiane

  Afbud sendes på SMS til mig på: 23 29 83 51

 • Dagsorden til fælleselevrådsmøde 31.03.2016

  Dato: 2016.03.29 | Kategori: Dagsorden, Fælleselevrådet, Idekatalog | Svar: 0

  Dagsorden til fælleselevrådsmøde
  Den 31. marts 2016 09.00-11.30 på Teaterbygningen

  1. 09.00 – 09.15
  Velkomst og præsentation af dagens program

  2. 09.15 – 10.30
  Dialog med Borgmester Flemming Christensen og repræsentanter fra Skoleudvalget.
  – Politikerne præsenterer sig selv kort
  – I mindre grupper: Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2015-2016 og forberedte spørgsmål til politikerne fra elevrådene på skolerne
  – Sammen: Mulighed for at politikerne kan spørge eleverne om evt. spørgsmål

  3. Afrunding og evt.

  4. Kl. 10.30 – 11.30
  Rundvisning i byrådssalene af Borgmester Flemming Christensen
  Vi går samlet fra Teaterbygningen til Rådhuset, hvor fælleselevrådet bliver vist rundt.

  Se Idekataloget 2015 – 2016
  Evt. afbud fra Fælleselevrådet meddeles Rikke Egeberg på Fællesnettet eller på 2329 8351

  Med venlig hilsen og på gensyn
  Rikke Egeberg
  Pædagogisk konsulent og tovholder på Fælleselevrådet

 • Referat fra fælleselevrådsmøde den 11.12. 2015

  Dato: 2016.02.28 | Kategori: Fælleselevrådet, Idekatalog, Referat | Svar: 0

  Se Idekataloget  | Se billeder fra dagen


  Status på skolerne i Køge Kommune – Thomas Westergaard fra skoleafdelingen præsenterede.

  Fire særlige fokusområder på skolerne lige nu:

  1. Den læringsmålstyret undervisning – handler om, hvilke mål vi arbejder med i undervisningen
  2. Udskoling/brobygning – der blev lavet en lille arbejdsgruppe med Kimmie (Ellemarken) og Sebastian (Skovbo), der senere muligvis skal give Thomas input til ideer til udskolingen
  3. Naturfagene – Køge Kommune er med i et projekt Naturligvis sammen med Stevs og Faxe. Der er fokus på at optimere naturfagsundervisningen og uddanne naturfagslærere
  4. Elevcentreret ledelse – handler om, hvordan skolernes ledelser på bedst mulig måde kan følge med i skolens liv, både socialt og fagligt

   

  Fra evalueringen af reformens første år i Køge:

  Skoledagen 

  • Eleverne føler de lærer noget
  • Der opleves nogen uro i undervisningen
  • Ønske om større variation i løbet af dagen
  • Vil gerne lære noget mere
  • Lærerne skal være dygtigere
  • Lærerne oplever at de mangler tid til opgaven

  Den understøttende undervisning

  • Meget lærerafhængigt hvor godt det fungerer

  Generelt

  • Eleverne ønsker mere bevægelse i undervisning
  • Eleverne ønsker mere variation i undervisningen
  • Koordination mellem undervisningen og lektiehjælpen

  Valgfagene

  • Skal skabe motivation til at gå i skole og det at lære
  • Kunne det være interessant med linjer
  • Kun på egen skole eller andre steder?

  Åben skole

  • Må gerne fylde lidt mere

  Idékatalog til Skoleudvalget 

  Eleverne arbejdede først i mindre grupper, hvor de fremlagde deres overvejelser for de andre i gruppen.

  Dernæst lavede grupperne deres input til det fælles idékatalog. Gruppevis præsenterede de deres ideer for de øvrige fælleselevrødder.

  Vi samlede alle ideerne under hovedoverskrifter.

  Efterfølgende mødtes Oscar og Kimmie og var med til at formulere det endelige idekatalog i samarbejde med Rikke Egeberg.

  Idekataloget blev sendt til Skoleudvalget start februar 2016, og I har fået rigtig flot respons på det fra formand Helle Poulsen.