Arkiv for kategorien ‘Dagsorden’

 • Dagsorden til fælleselevrådsmøde 31.03.2016

  Dato: 2016.03.29 | Kategori: Dagsorden, Fælleselevrådet, Idekatalog | Svar: 0

  Dagsorden til fælleselevrådsmøde
  Den 31. marts 2016 09.00-11.30 på Teaterbygningen

  1. 09.00 – 09.15
  Velkomst og præsentation af dagens program

  2. 09.15 – 10.30
  Dialog med Borgmester Flemming Christensen og repræsentanter fra Skoleudvalget.
  – Politikerne præsenterer sig selv kort
  – I mindre grupper: Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2015-2016 og forberedte spørgsmål til politikerne fra elevrådene på skolerne
  – Sammen: Mulighed for at politikerne kan spørge eleverne om evt. spørgsmål

  3. Afrunding og evt.

  4. Kl. 10.30 – 11.30
  Rundvisning i byrådssalene af Borgmester Flemming Christensen
  Vi går samlet fra Teaterbygningen til Rådhuset, hvor fælleselevrådet bliver vist rundt.

  Se Idekataloget 2015 – 2016
  Evt. afbud fra Fælleselevrådet meddeles Rikke Egeberg på Fællesnettet eller på 2329 8351

  Med venlig hilsen og på gensyn
  Rikke Egeberg
  Pædagogisk konsulent og tovholder på Fælleselevrådet

 • Dagsorden til Fælleselevrådets introdag d. 22.10

  Dato: 2014.10.18 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådets introdag d. 22.10 kl. 9-13 i Byrådssalene
  (indgang v. bygning 1 – den store gule bygning i gården. Tag elevatoren helt op):

  Kl. 09.00 – 09.10:                    Velkomst v. konsulent Rikke Egeberg og Skolechef Søren Thorborg

  Kl. 09.10 – 09.20:                    Præsentation af hinanden

  Kl. 09.20 – 09.50:                    Oplæg til dagens arbejde med skolereformen

  Kl. 09.50 – 10.00:                    Pause og valg af gruppe

  Kl. 10.00 – 12.00:                    Gruppearbejde + videospots

  Kl. 12.00 – 12.20:                    Frokostpause – vi giver sandwich og drikkelse J

  Kl. 12.20 – 12.40:                    Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Rikke

  • Køge Skolefilmfestival 2015 for alle elever på 8.årgang
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service

  Kl. 12.40 – 12.55:                    Valg af formand, næstformand og sekretær

  Kl. 12.55 – 13.00                   Evt.

  På vegne fælleselevrådet

  Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge

  Der er bestilt kage, sandwich og drikkelse – så husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme – send sms med jeres navn og skole til Rikke på 23298351.

 • Dagsorden til fælleseleverådsmøde 18. marts

  Dato: 2014.03.16 | Kategori: Dagsorden, Fælleselevrådet | Svar: 0

  Kære fælleselevrødder

  Hermed invitation til fælleselevrådsmøde + møder i underudvalg – tjek venligst om du skal deltage i møde før eller efter fælleselerådsmødet.

  Festudvalg Køge Skolefilmfestival indkaldes til møde d. 18/3 kl. 8-9 på Teaterbygningen.

  Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup) + formand, næstformand, sekretær.

  Dagsorden til FE-møde d. 18/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  1. Møde med repræsentanter fra Skoleudvalget:  Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2013.
  2. 20 spørgsmål til Skoleudvalget (elever medbringer spørgsmål fra eget elevråd).
  3. Kort orientering om Elevinddragelsesprojekt
  4. 200 års skolejubilæum – brainstorm
  5. Kort nyt
  6. Evt.

  B: Udvalg vedr. Iværksættermesse indkaldes til møde d. 18/3 kl. 11-12 på Teaterbygningen:

  Kirstine (Ellebæk), Amanda(HAS), Rasmus (KPR) + formand, næstformand, sekretær.

  Med venlig hilsen

  Formand Jane Skjærris, næstformand Mathias Ingleby og pædagogisk konsulent Inge Merete Nielsen

 • Dagsorden til fælleselevrådsmøde 5. december

  Dato: 2013.12.04 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 5/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
  1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – fælleselevrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst
  • Nyt vedr. folkeskolereformen v. de der deltog i mødet på Kirstinedalsskolen + de der har deltaget i interview – herunder evt. oplæg om udvalgsarbejde om udskolingen.
  • Nyt fra Tænketank-møde på Køge Handelsskole v. Jane (formand)
  • Om Comedy-arrangement for 9. årgang + evaluering heraf v. Mathias (næstformand)

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 14/5 2014 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest?

  4. Kort nyt om Iværksættermesse d. 2/4 2014 v. Inge

  5. Input til et Idékatalog til politikerne –fælleselevrådsmedlemmer medbringer konkrete forslag fra eget elevråd noteret på post-it-lapper

  6. Evt.
  Mvh
  Jane Skjærris, formand
  Mathias Ingleby, næstformand
  William Valente, sekretær
  – og Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent

 • Dagsorden til fælleselevrådsmøde 12. september

  Dato: 2013.09.11 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådsmøde d. 12/9 kl. 9-13 på Teaterbygningen:

  kl. 9-9.10: Velkomst v. formand/næstformand, politikere fra Børne- & Ungdomsudvalget og konsulent Inge M. Nielsen

  kl. 9.10-9.20: Kort oplæg om Vores skole

  kl. 9.20-11: Gruppearbejde + produktion af videospots – incl. pause

  kl. 11-11.10: Kort orientering om hvad skolereformen vil betyde for de ældste elever i folkeskolen v. Julie Katlev

  kl. 11.10-12: Gruppearbejde + videospots

  kl. 12-12.20: Frokostpause

  Kl. 12.20-12.40: Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Inge

  • Comedy-arrangement – erstatningsarrangement for alle nuværende 9.klasser, der var tilmeldt skolefilmfestival 2013 (Gallafesten blev aflyst pga. lockouten).
  • Køge Skolefilmfestival 2014 for alle elever på 8.årgang.
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren i marts
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service

  kl. 12.40-12.55: Valg af formand, næstformand og sekretær

  kl. 12.55-13 Evt. præsentation af videospots

  Evt.

  På vegne af formand for fælleselevrådet

  Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge

  Der er bestilt både scones, sandwich og drikkelse – så husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme – send sms til 28435636.

 • Dagsorden til Fælleselevrådsmøde 28. maj

  Dato: 2013.05.21 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådsmøde d. 28/5 kl. 11-13.30 på Sct. Nicolai skole, H.C. Andersensgade 4 – vi mødes i skolegården:

  • Vedr. erstatningsarrangement for Filmfestival v. Mikkel

  Præsentation af forslag + drøftelse.

  • Orientering om forespørgsel fra Finland vedr. samarbejde med nordiske lande v. Mikkel
  • Orientering om ”Fremtidens skole” v. Mikkel
  • Forslag: Vil Fælleselevrådet støtte en Iværksættermesse for 7.årgang næste år – og bidrage økonomisk? v. Inge

  Råskitse samt budgetoverslag præsenteres – drøftelse.

  • Evt.

  Mvh Mikkel Nimgaard Schultz, formand for Fælleselevrådet.

  Vigtig kommentar:

  Vi er klar over, at mange elever på 9. årgang ikke vil prioritere et FE-møde så kort før deres afgangsprøver, derfor kunne det være en mulighed at sende andre elevrådsrepræsentanter til dette møde.

  Der vil være tid til frokostpause med sandwich, vand og frugt – så derfor er det vigtigt at melde afbud pr. sms til 28 43 56 36 eller mail: inge.merete.nielsen@skolekom.dk, hvis det er helt umuligt at finde nogen, der kan deltage i mødet.

  Hvis vi ikke hører andet senest på fredag d.24/5, regner vi med 2 deltagere fra hver skole.

 • Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 7/12

  Dato: 2012.11.29 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 7/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  1.Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – eleverne har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmer.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst.
  Panelmøder v. Mikkel og Line
  Samarbejde med Silkeborg om test af ny app  om ”den professionelle elev” v. Inge

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 15/5 2013 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest? Medbring gerne gode idéer.

  4. Kort præsentation af DSE’s forslag om Digitale patruljer på skolerne – herunder drøftelse af hvordan digital mobning kan forhindres.
  Her kan du hente drejebogen til hvordan man starter en digital patrulje på skolen.
  http://digitalpatrulje.dk/drejebog/

  5. Input til et Idékatalog til politikerne
  Hver skole prioriterer 2 områder/emner, som evt. foldes lidt mere ud end i sidste års Idékatalog – men det er altså ikke tanken, at komme med helt nye ønsker/forslag.
  Se Idékatalog 2011 her: http://4ben.dk/fekoege/?page_id=65

  6 Evt.

  Mvh
  Mikkel, Line, Lucas og Inge

 • Ekstraordinært møde d. 22. maj

  Dato: 2012.05.17 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  FE-medlemmer fra flg. 7 skoler indkaldes til ekstraordinært møde d. 22/5 kl. 12:Borup, Asgård, Ellemarkskolen, Hastrupskolen, Herfølge, Kirstinedal, Sct. Nicolai

  Mødet holdes på Rådhuset, Torvet 1 i mødelokale 3 (indgang 2 i gården v. springvandet) – vi starter mødet kl. 12 med evaluering af skolefilmfestivalen.

  Fra kl. 13-13.40 mødes FE med 4 politikere, hvor eleverne skal udtale sig om Tryghed og  godt ungeliv i de områder de kommer fra. Louise Raven har lavet flg. spørgsmål, som I meget gerne må overveje før mødet:

  • Fortælle om der er nogle udfordringer og problemer med eks. bander der hvor de bor
  • Om de kender nogle eks. fra deres klasse, der har problemer, der hvor de bor
  • Hvis ja, hvordan oplever de så problemerne?
  • Hvordan oplever de som børn/unge at færdes ude i byen – er der nogle steder de undgår at komme?
  • Hvad laver de når de ikke går i skole?
  • Går alle børnene i deres klasse til nogle i fritiden?
  • Hvad skal der til for at få et trygt børneliv i Køge?

  De elever, som var til stede ved FE-mødet d. 15/5 er orienteret om ovenstående, men giv gerne beskeden videre til dine kammerater.

  Mvh Inge

 • Dagsorden d. 21. marts

  Dato: 2012.03.11 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til FE-møde d. 21/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  1. Fælleselevrådets møde med borgmester Marie Stærke og medlemmer af Børne & Ungdomsudvalget.

  Borgmesteren og Børne & Ungdomsudvalgets medlemmer har ordet.

  Efterfølgende har fælleselevrådet medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan politikerne vil behandle de forslag til forbedring af folkeskolen i Køge, som fælleselevrådet  præsenteredei  Idékatalog 2011.

  Der afsættes 1 time til dette punkt med efterfølgende pause.

  2. Filmfestival – sidste nyt:

  Tema, dresscode, aftenens program, nedsættelse af festudvalg m.m.

  3. Opfølgning på:

  • praktikplads-problematik (Helene)
  • skolemøbel-test (Inge)
  • elev i skolebestyrelsen-kursus – hvordan var det? (FE-medlemmer)
  • udviklingsprojekt  (Inge)

  4. Evt.

  Med venlig hilsen
  Helene Hylling Jensen

  Formand for Fælleselevrådet

 • Dagsorden 6. december

  Dato: 2011.11.25 | Kategori: Dagsorden | Svar: 0

  Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 6/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

  Hent dagsorden som WORD-fil: 2011-12-06-Dagsorden

  1. Praktikpladser
  Elever fra Skovboskolen oplever, at det er svært at få en praktikplads, da flere forretninger ikke tager praktikanter. Opfordring: at Fælleselevrådet kontakter Handelsstandsforeningen for at gøre opmærksomme på dette problemfelt – eller skriver et læserbrev.

  2. Fælleselevrådets høringssvar vedr. skolestrukturændringer. Fælleselevrådsrepræsentanterne medbringer elevrådets kommentarer.
  Høringsmateriale udsendes til skolerne d. 25/11 2011, og det kunne være en god idé at bede skolelederen om at deltage i et elevrådsmøde for at orientere om forslaget til ændring af skolestruktur.

  3. Idékatalog til politikerne.
  Hver skole medbringer 5 forslag til det nye Idékatalog til politikerne, som skal udarbejdes på mødet d. 6/12.
  Udgangspunkt er Idekataloget fra sidste år (Inge har sendt et kommenteret Idékatalog til kontaktlærerne).
  I elevrådet på hver skole vælges 5 punkter fra sidste års Idékatalog – eller evt. nye forslag, som er de allervigtigste signaler at sende til politikerne, så de kan arbejde for en endnu bedre skole.
  Fælleselevrådsrepræsentanterne medbringer disse 5 forslag til mødet d. 6/12.
  (det skal være forslag, som ikke umiddelbart vil kunne gennemføres på den enkelte skole).

  4. Filmfestival – brainstorm på idéer til den kommunale filmfestival.

  5. Kursus for elever i skolebestyrelse – kontaktlærerne anbefaler tilbuddet fra Danske Skoleelever.
  Tildbud : Kursus for elever i skolebestyrelsen – et tilbud til kommunens elever
  Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen gennem to repræsentanter. Men mange elever mangler viden om skolebestyrelsens opgaver og arbejde til at kunne deltage optimalt og bidrage med gode og brugbare inputs.
  Med dette kursus uddannes de elever, der er valgt ind i skolebestyrelsen, til at håndtere denne opgave.

  6. Evt.

  Med venlig hilsen
  Helene Hylling Jensen
  Formand for Fælleselevrådet