Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fekoege.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fekoege.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Arkiv for kategorien ‘Referat’

 • Referat fra fælleselevrådsmøde den 11.12. 2015

  Dato: 2016.02.28 | Kategori: Fælleselevrådet, Idekatalog, Referat | Svar: 0

  Se Idekataloget  | Se billeder fra dagen


  Status på skolerne i Køge Kommune – Thomas Westergaard fra skoleafdelingen præsenterede.

  Fire særlige fokusområder på skolerne lige nu:

  1. Den læringsmålstyret undervisning – handler om, hvilke mål vi arbejder med i undervisningen
  2. Udskoling/brobygning – der blev lavet en lille arbejdsgruppe med Kimmie (Ellemarken) og Sebastian (Skovbo), der senere muligvis skal give Thomas input til ideer til udskolingen
  3. Naturfagene – Køge Kommune er med i et projekt Naturligvis sammen med Stevs og Faxe. Der er fokus på at optimere naturfagsundervisningen og uddanne naturfagslærere
  4. Elevcentreret ledelse – handler om, hvordan skolernes ledelser på bedst mulig måde kan følge med i skolens liv, både socialt og fagligt

   

  Fra evalueringen af reformens første år i Køge:

  Skoledagen 

  • Eleverne føler de lærer noget
  • Der opleves nogen uro i undervisningen
  • Ønske om større variation i løbet af dagen
  • Vil gerne lære noget mere
  • Lærerne skal være dygtigere
  • Lærerne oplever at de mangler tid til opgaven

  Den understøttende undervisning

  • Meget lærerafhængigt hvor godt det fungerer

  Generelt

  • Eleverne ønsker mere bevægelse i undervisning
  • Eleverne ønsker mere variation i undervisningen
  • Koordination mellem undervisningen og lektiehjælpen

  Valgfagene

  • Skal skabe motivation til at gå i skole og det at lære
  • Kunne det være interessant med linjer
  • Kun på egen skole eller andre steder?

  Åben skole

  • Må gerne fylde lidt mere

  Idékatalog til Skoleudvalget 

  Eleverne arbejdede først i mindre grupper, hvor de fremlagde deres overvejelser for de andre i gruppen.

  Dernæst lavede grupperne deres input til det fælles idékatalog. Gruppevis præsenterede de deres ideer for de øvrige fælleselevrødder.

  Vi samlede alle ideerne under hovedoverskrifter.

  Efterfølgende mødtes Oscar og Kimmie og var med til at formulere det endelige idekatalog i samarbejde med Rikke Egeberg.

  Idekataloget blev sendt til Skoleudvalget start februar 2016, og I har fået rigtig flot respons på det fra formand Helle Poulsen.

   

   

 • Møde på Rådhuset 22.10.14

  Dato: 2014.11.13 | Kategori: Fælleselevrådet, Referat | Svar: 0

  Et rigtig godt møde i Fælleselevrådet hvor medlemmerne mødte hinanden, fremlagde deres ideer til folkeskolereformen og valgte formand, næstformand og sekretær.

  Bilag:
  Intro til fælleselevrådet
  Referat fra Fælleselevrådets introdag
  Brainstormnoter fra grupperne

 • Oplæg om skolereform

  Dato: 2014.05.27 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Se skolechefens slides fra d. 26/5  om Folkeskolereformen

  [slideshare id=35156092&doc=dok-140527030230-phpapp02]

 • Referat af mødet den 18. marts

  Dato: 2014.04.01 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Opsamling fra FE-møde d. 18/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  Til stede: Elever fra flg. skoler: Al, Bo, Ej, Ellebæk, Has, Her, Ho, Høj, Kir, Lel, Sct.Nic., Sø, Vem, KPR samt Jakob Mark og Mads Andersen, Skoleudvalget,  Henrik Laybourn Børne- & Ungedirektør, Inge Merete Nielsen, BUF.

  Afbud: As, El, Skov?

  Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2013 med repræsentanter fra Skoleudvalget Jakob Mark og Mads Andersen – desuden deltog Børne- & Ungedirektør Henrik Laybourn i mødet.

  Jacob Mark (JM) spurgte, om alle elever behøver at have en computer/iPad? Om det er fair nok at forvente, at en del elever selv medbringer eget udstyr?

  Flere gav udtryk for, at det måske ville være for meget at satse på at købe fx iPads til alle elever, nogle havde erfaringer med, at elever medbragte eget udstyr – og det fungerede fint. Men skolen skal stille udstyr til rådighed for dem, der ikke kan medbringe – og det skal fungere. Der er alt for mange af skolernes computere, som ikke duer.

  Der var et generelt ønske om, at lærerne skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder i fx Smartboard – der er brug for lærerkurser.

  Der blev dog også nævnt mange eksempler på en varieret og spændende undervisning, hvor de digitale muligheder udnyttes (sprogundervisning med digitale læremidler, matematik med Geogebra, meget velforberedte lærere som inddrager elever i den digitale undervisning, så det at bruge Smartboard ikke bare betyder mere klasseundervisning).

  Flere var frustrerede over langsom og ustabil internetforbindelse – specifikt nævnes Ellebæk og Ejby skole).

  Børne- & Ungedirektør Henrik Laybourn orienterede om, at Byrådet har bevilget penge til en kapacitetsudvidelse, så det vil være muligt, at alle elever og lærere kan komme på nettet med 3 devices hver( fx mobil, pc og iPad). Der vil desuden blive opsat aflåselige opbevaringsskabe til elevernes udstyr – alt sammen inden udgangen af 2014.

  JM lovede, at man vil finde så mange penge som muligt til indkøb af nye computere, men det vil være uforholdsmæssigt dyrt at købe PC’er/iPads til alle elever.

  JM spurgte, hvilke valgfag eleverne efterspørger – der blev fx nævnt: flere kreative fag i overbygningen, fremmedsprog, it, drama, filmproduktion.

  JM opfordrede eleverne til at komme frem med deres ønsker ude på skolerne, og derefter spurgte han, om valgfag altid behøvede at ligge i den traditionelle skoletid. De fleste elever mente, at det ville være svært at finde tid til valgfag om aftenen eller i weekenden, det ville være svært at forene med en travl hverdag med sport, job og venner – så konklusionen var, at man går i skole i skoletiden!

  JM spurgte derefter, hvem skal egentlig undervise i den understøttende undervisning?

  Den umiddelbare reaktion var: Nogen der kan noget – nogen der har noget at byde på. Flere så muligheder i samarbejde med fx sportsklubber, mens andre forudså problemer med at få trænere til at undervise inden for skoletiden, da de ofte arbejder på det tidspunkt.

  JM spurgte dernæst, hvordan eleverne ser SFO’ens rolle efter reformen – det fremgik tydeligt at SFO’en har spillet en væsentlig rolle i elevernes opvækst – der blev brugt ord som frirum, mit andet hjem, godt samvær med pædagoger – det er vigtigt at prioritere SFO’en fremover.

  JM, der også er formand for Tapperiet, efterlyste gode idéer til nye ungdomsklub/-skole-tilbud, der skal faktisk kun være 8 elever for at oprette et hold – i nogle tilfælde kun 3 elever. Der var stor ros fra elever fra fx Borup for positiv indstilling til at efterkomme elevønsker – men der blev efterlyst bedre transportmuligheder til Køge.

  JM fortalte, at der kommer en helt ny klub på Asgård og Hastrup, og at man arbejder på at gøre Gule Hal til en ungdomsklub 2 aftner om ugen.

  JM ville dernæst gerne høre elevernes mening om de nye skolemøbler – der var overvejende positive tilbagemeldinger, dog er møblerne lidt små til de allerhøjeste elever.

  JM viste forståelse for elevernes ønske m madordning – han ville allerhelst have en madordning, som man har på de svenske skoler – men det er urimeligt dyrt. En skolebod kunne være en løsning.

  Flere elever fortalte om positive erfaringer med skolebod, fx Borup, Højelse, KPR – Frederik nævnte Ellemarkskolens havregrødsordning om morgenen og i 10-frikv. – JM fortalte, at alle skoler kunne søge denne pulje.

  2. 20 spørgsmål til Skoleudvalget.

  Mange spørgsmål var allerede blevet besvaret under den lange debat om Idékataloget, der blev dog tid til nogle korte spørgsmål:

  Borup: Ønske om noget a la ungdomsskolen for mellemtrinnet – JM tager ønsket med til udvalget.

  Vemmedrup: Får vi flere frikvarterer, når skoledagen bliver længere?

  JM: Skolereformen lægger op til en anden organisering af skoledagen – måske en mere flydende overgang mellem undervisning og frikvarter – men det er den enkelte skole, som bestemmer, hvordan man organiserer skoledagen.

  Hastrupskolen?: Er der noget, der hedder lektier derhjemme fremover?

  JM: Alle skal blive så dygtige de kan – og mange elever kan ikke få hjælp til lektier derhjemme, så det er tanken, at lektier skal læses på skolen.

  Vemmedrup: Vil det være muligt at få en skolesygeplejerske fast på skolen?

  JM: tager det med i udvalget.

  Alkestrup: Behov for flere  midler  til ture ud af huset for at få undervisning (teori) og oplevelser i virkeligheden til at hænge sammen.

  JM: Tager ønsket med i udvalget men kan ikke love en pose  penge!

  Afslutningsvis opfordrede Jakob Mark eleverne til at skrive til skoleudvalget, hvis de har noget på hjertet.

  3. Kort orientering om Elevinddragelsesprojekt

  Køge kommune har tilmeldt sig et projekt, som Danske skolelever og DPU står bag – projektet går ud på, at 2 lærere og 2 elever fra samme klasse (kommende 8.årgang) kommer på kursus sammen for at få inspiration til, hvordan elever får indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse.

  Forskning viser, at elevinddragelse styrker elevernes faglighed, trivsel og engagement.

  På kurset får lærerne værktøjer til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen – og eleverne får inspiration til, hvordan de kan bidrage positivt.

  Der vil blive trukket lod mellem alle klasser på 8. årgang i Køge, der vil sandsynligvis kun blive udtrukket 1-2 klasser.

  1. 4. 200 års skolejubilæum – brainstorm

  Sketch om skolen gennem tiden – episode fra forskellige årstal.

  Sportsevent – elever møder i historisk udklædning.

  Quizaften – hvem ved mest om skolen?

  Interessedag -elever melder sig til forskellige aktiviteter på tværs af skoler.

  Fest for en årgang – blande klasser – besøge andre skoler.

  Boder/aktiviteter i Lovparken eller på Stadion – på tværs af skoler.

  Orienteringsløb – fra skole til skole – Borup løber til Ejby, Ejby løber til Højelse, Højelse løber til Kirstinedal…… – kage til alle!

  5. Kort nyt

  John Kahn – nyansat koordinator for Ungdomsklubberne fortalte om sine opgaver:

  Styrke samarbejdet mellem eksisterende ungdomsklubber – og med eksterne samarbejdspartnere fx kunstnere (hertil er afsat 200.000kr).

  Opstart af profilklubber – fx samarbejde m. Køge Marina (maj- august), kunstprojekter (tunnelprojekt: unge dekorerer tunnellens vægge i samarbejde med Billedskolen), indkøb af lasergame-udstyr til udlån, idrætsnat i hallerne. Eleverne supplerede med idé til ”fangeleg i mørke”, baseball og softball-hold, flere dramagrupper – hertil er afsat 800.000kr.

  Etablering af Unge råd – få de unge til at komme med inspiration til events på tværs af kommunen – (hertil er afsat 80.000kr). Måske kan ungerådet etableres virtuelt – fx en som en facebookgruppe???

  Fælleselevrådet inviterede John til Iværksættermessen d. 2/4 – måske kunne nogle af projektidéerne realiseres!!!???

  Og så det vi ikke nåede at tale om på mødet:

  Undervisningsforløb om indeklima og datalogging for 7.-8. årgang på vej – dette bl.a. på baggrund fælleselevrådsmedlemmers gentagne klager over indeklimaet på flere skoler samt den seneste tids fokus på indeklimaets betydning for elevernes læring.

  Møde i Skolerådet d. 9/4 kl. 19-21 – status på Skolereformen og Inklusion – formand og næstformand deltager.

  Evt.

  Med venlig hilsen

  Willian Valente (sekretær) og pædagogisk konsulent Inge Merete Nielsen

 • Referat af mødet d. 5. december

  Dato: 2013.12.10 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af fælleselevrådsmøde d. 5/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
  Til stede: Elever fra Asgård, Borup, Ejby?, Ellebæk, Herfølge, Holmebæk, Højelse, Kirstinedal, Lellinge, Sct. Nicolai, Søndre, Vemmedrup, Køge Lilleskole

  Afbud: Hastrupskolen
  Ellemarkskolen, Skovboskolen, Alkestrupskolen, KPR?

  1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – fælleselevrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.
  Pkt. 1 udgik, da alle politikere fra Børne- & Unge Udvalget havde meldt afbud.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst
  Kort orientering om informationsmøde på Kirstinedalsskolen for skolebestyrelser og fælleselevråd om folkeskolereformen.

  • 10-15 elever deltog i mødet – 3 workshops: Udskoling, Skoledagens organisering, SFO – korte oplæg og derefter kom deltagerne med input til arbejdsgrupperne.
  • 3 FE-elever deltog i ”Tænketank” på Køge Handelsskole – skulle komme med anbefaling til, hvordan man laver et attraktivt undervisningstilbud – forslag fx aktivitet i timerne, differentieret undervisning…
  • 3 elever har deltaget i interview om folkeskolereformen – hvordan ser din drømmeskole ud? – eleverne kom med input til arbejdsgrupper?
  • Fælleselevrådet har afholdt Comedy-arrangement for 9. årgang d. 28/11 med Christian Fuhlendorf og Martin Høgsted på Teaterbygningen (det var som erstatning for den aflyste filmfestival i maj). Der har kun været positive tilbagemeldinger – bare ærgerligt at der ikke var flere, der tog mod tilbuddet.

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 14/5 2014 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest?
  Mange input – til tema, dresscode, hvad der skal sælges (drikkevarer, slik m.m.), pauseaktiviteter, præmier m.m.
  Der er nedsat et Filmfestival-udvalg – Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup) – dette udvalg indkaldes i foråret.
  På næste møde d. 18/3 finder vi et tidspunkt, hvor udvalget kan mødes for at planlægge Gallafesten. Vi gemmer alle idéerne til dette planlægningsmøde.

  4. Kort nyt om Iværksættermesse d. 2/4 2014 v. Inge
  Et tilbud til alle elever på 7. årgang – der er pt kun tilmeldt ca. ti 7. kl.’er, men der er plads til flere.
  Klasserne deles op i grupper, hver gruppe arbejder på egen skole med at forberede et projekt, grupperne kan vælge mellem 3 temaer > 3 cases: kulturel innovation (Innovation Park), Social innovation (få mennesker til at mødes), Produkt-innovation (samarbejde med plastvirksomhed i Bjæverskov – design en plastflaske).
  Hver klasse kan præsentere 3 projekter på Iværksættermessen d. 2/4 2014 i hallen på Asgård skole, der vil være 3 dommerkomitéer – fælleselevrådet er repræsenteret i alle 3 dommerkomiteer.

  Det udvalg, der har meldt sig til at arbejde med iværksættermesse indkaldes i februar/marts- Kirstine (Ellebæk), Amanda(HAS), Rasmus (KPR) + formand, næstformand, sekretær.

  5. Input til et Idékatalog til politikerne –fælleselevrådsmedlemmer medbringer konkrete forslag fra eget elevråd noteret på post-it-lapper.
  Idékatalog til politikere – se input fra grupperne herunder. Formand, næstformand og sekretær samler disse inputs til et Idékatalog, som sendes til politikerne lige efter nytår.

  Digitalisering af undervisningen:
  • Internettet for sløvt, skolecomputere har for lange opstarttider,
  • Smartboard i alle klasser
  • Mere digital undervisning
  • Bedre skoleintra – flere informationer til eleverne via mobilen (en app)
  • Computer eller ipad til alle elever

  Tværgående aktiviteter:
  • Flere arrangementer på tværs af skoler – fx motionsdag i Lovparken, lærere underviser på tværs af skoler, klubbernes dag (overnatning på andre skoler, sportsarrangementer)
  • Ture emnedage på tværs af skoler og klasser

  Kantine/frugtbod:
  • madordning på skolen – kantine, frugtbod

  Skoledagens indhold og organisering
  • Flere valgfag – der er ikke nok at vælge imellem
  • Valgfag bør starte tidligere
  • Flere linjefag hvor man kan vælge sig ind på hold efter interesse
  • Kursus til lærere – så de får inspiration til at tilrettelægge en mere interessant, sjov og varieret undervisning
  • Mere differentieret undervisning

  De fysiske rammer:
  • Bedre indretning og udsmykning af fællesområder på skolerne – der skal også være behagelige møbler
  • De fysiske rammer skal opdateres, så der er plads til holddeling
  • Bedre indeklima (udluftning)
  • Bedre legepladser og udearealer, der lægger op til bevægelse
  • Bedre rengøring – toiletter skal være ok fra morgenstunden (men det er de ikke) – elevrådene kunne tage initiativ til at lave ”HOLD SKOLEN REN-kampagner” på skolen

  6. Evt.

  Referent William Valente og Inge M. Nielsen

 • Referat af mødet den 12. september

  Dato: 2013.09.15 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Opsamling fra Fælleselevrådsmøde d. 12/9 kl. 9-13 på Teaterbygningen:

  Til Stede: Alkestrup, Borup, Ejby, Ellebæk, Hastrup, Herfølge, Holmebæk, Højelse, Lellinge, Sct. Nicolai, Skovboskolen, Vemmedrup, Køge Private Realskole

  Afbud: Søndre

  Fraværende: Asgård, Ellemarken, Kirstinedal

  1. Kort velkomst v. pædagogisk konsulent Inge M. Nielsen (afbud fra politikere, sidste års næstformand, Line, er i Kina og sidste års formand, Mikkel, er flyttet til Randers, hvor han arbejder for Danske skoleelever).
  2. Kort oplæg om Vores skole v. Inge + gruppearbejde og produktion af videospots (se bilag 1 med udsagn fra folderen Vores Skole) + fra på mandag kan man på www.fekoege.dk og på fælleselevrådets facebookside se videospots  om Vores Skole.
  3. Kort orientering om hvad skolereformen vil betyde for de ældste elever i folkeskolen v. pædagogisk konsulent Julie Katlev  + guppearbejde og produktion af videospots. Fra på mandag kan man på www.fekoege.dk og på fælleselevrådets facebookside se de videospots , som FE-eleverne producerede.
  4. Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Inge
  • Comedy-arrangement – erstatningsarrangement for alle nuværende 9.klasser, der var tilmeldt skolefilmfestival 2013 (Gallafesten blev aflyst pga. lockouten).
  • Køge Skolefilmfestival 2014 for alle elever på 8.årgang.
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren i marts
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service
  • Valg af formand, næstformand og sekretær

  5. Kampvalg om alle poster – flg. blev valgt:

  Formand blev Jane Skjærris, 8.a fra Vemmedrupskolen
  Næstformand Mathias Ingleby, 9.a fra Højelse skole
  Sekretær: William Valente, 9.kl. Sct. Nicolai

  Udvalg:

  Comedy: Patrick (Højelse), Kristina (Hastrup), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Ronnie (Skovboskolen)
  Iværksættermesse: Amanda (Hastrup,  Kirstine( Ellebæk), Rasmus (Køge Private Realskole)
  Skolefilmfestival: Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup)
  Skolereform:  Amanda (Hastrup), Kirstine (Ellebæk),  Frederikke (Vemmedrup), Rasmus (Køge Privat Realskole)

  6. Evt. præsentation af videospots – nåede vi ikke!

  7. Evt.

  På vegne af formand for fælleselevrådet

  Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge
  Inge.merete.nielsen@skolekom.dk
  28435636

 • Referat

  Dato: 2013.06.02 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af Fælleselevrådsmøde d. 28/5 kl. 11-13.30 på Sct. Nicolai skole, H.C. Andersensgade 4:

  1. Vedr. erstatningsarrangement for Filmfestival v. Mikkel

   Præsentation af forslag + drøftelse.
   Fælleselevrådet prioriterede således:

   1.prioritet vil være en comedy-aften med flere stand-up komikere i den billige ende – fx på Tapperiet. Valdemar vender tilbage med, hvor mange der kan være på Tapperiet.
   2.prioritet:Filmforestilling: Kolbøttefabrikken med Mick Øgendahl
   3.prioritet: Foredrag med Kasper Munk instruktør af årets ungdomsfilm You & me forever

   2. Orientering om forespørgsel fra Finland vedr. samarbejde med nordiske lande v. Mikkel

    Fælleselevrådet var positivt stemt over for et samarbejde med andre nordiske lande – fx for at få kendskab til andre landes ungdomkultur. Direkte adspurgt var ca. ¾ af de tilstedeværende interesserede i at deltage i en form for studiebesøg. Flere mente, at det burde være frivilligt. Vi tager det op igen næste år, man kunne evt. lave en ansøgning om EU-tilskud sammen med kommunens fundraiser Eric Van Leenen.

    3. Orientering om ”Fremtidens skole” v. Mikkel

     Kort gennemgang af folderen ”Fremtidens skole”, som blev præsenteret på et panelmøde – vi talte især om forslaget om nyt Naturfagshus, om at 10.kl. flyttes til Campus og mere frit valg i udskolingen (at den enkelte elev i højere grad kan vælge sin personlige ”linje” i undervisningstilbuddet).

     4. Forslag: Vil Fælleselevrådet støtte en Iværksættermesse for 7.årgang næste år – og bidrage økonomisk? v. Inge

      Råskitse:

      Flipped Classroom Iværksættermesse for 7.årg:

      • Undervisningsforløb om innovation og iværksætteri
      • Fokus på unge iværksættere
      • Samarbejde med UUV, ungdomsuddannelser, lokalt erhvervsliv, unge iværksættere
      • Munde ud i iværksættermesse for alle 7.kl.’er d. 2/4 2014
      • Invitation sendes ud til klasselærerne på 7. årgang inden ferien

      Samarbejdsfordele for Fælleselevrådet:

      • —Fælleselevrådet som medarrangør og vært
      • FE kommer med input til programmet
      • FE byder velkommen
      • FE repræsenteret i dommerkomiteen
      • FE får pressedækning og bliver kendt blandt jævnaldrende unge

      Økonomisk overslag:

      Honorar til unge iværksættere            10.000kr
      Pedelhjælp                                 5.000kr
      Transport af udstillingsmateriel              5.000kr
      Præmier m.m.                            1.000kr
      Diverse                                      4.000kr

      Samlet budget                      25.000kr

      Fælleselevrådet anbefalede samarbejdet om Iværksættermesse for 7. årgang med flg. kommentarer:

      • Godt initiativ – godt at være sammen med andre jævnaldrende.
      • Godt at have noget at se frem til i løbet af skoleåret.
      • Selvfølgelig skal FE gå ind i det samarbejde, men det nye FE skal også synes, det er en god idé, og der skal både være midler til Skolefilmfestival og Iværksættermessen.

      5. Evt.

       Der blev spurgt ind til den app, som Silkeborg ville udvikle – men desværre har vi ikke hørt fra dem endnu – sidst jeg spurgte til det, havde de endnu ikke fået svar på ansøgning.

      1. Referat 13. marts 2013

       Dato: 2013.03.18 | Kategori: Referat | Svar: 0

       1.Borgmesterens og udvalgsformandens tilbagemelding  på fælleselevrådets Idekatalog 2012.

       Fælleselevrådet havde bedt udvalgsformand Johnna Stark og borgmester Marie Stærke om at kommentere på fælleselevrådets Idékatalog, der i 2012 omhandlede problemer med it-situationen og vikarsituationen på Køge-skolerne.

       Jonna fortæller, at der arbejdes ihærdigt på at løse it-problemerne på skolerne. Hun siger, at problematikken tages op i udvalget igen i maj, og hun forventer, at mange af problemerne til den tid er afhjulpet. Formanden for fælleselevrådet Mikkel fortæller, at der især de seneste dage har været store problemer med internetforbindelsen på Hastrupskolen, hvilket er meget uheldigt, når eleverne arbejder med projektopgaven. Johnna forklarer, at internethastigheden nu burde være opgraderet, og en del elever nikker til dette, men at der kan opstå akutte problemer lokalt.

       Til vikarproblematikken udtaler udvalgsformanden, at det kan være svært at forudse behovet for vikarer, men hun opfordrer eleverne til at tage problemet op på skolebestyrelsesmøder lokalt på skolerne.
       Borgmester Marie Stærke er fuld af beundring over elevernes professionelle holdning til skolegangen – at de foretrækker kvalificeret undervisning frem for fritimer. Til fælleselevrådets forslag om et fælleskommunalt vikarkorps nævner Marie Stærke, at man evt. kunne samarbejde med pensionerede folkeskolelærere.  Johnna Stark lover, at fælleselevrådets forslag vil indgå i drøftelserne om fremtidens skole i Køge.

       2.  20 spørgsmål til borgmesteren

       Mange elever havde medbragt spørgsmål fra elevrådene ude på skolerne – og spørgelysten var stor. Især var der mange spørgsmål til den varslede lockout – eleverne var tydeligt bekymrede for deres afgangsprøver. Både udvalgsformand Johnna Stark og skolechef Marianne Levin lovede, at både elever og forældre nok skulle blive orienteret om det hele i god tid – og at eleverne ikke skulle være bekymrede for deres afgangsprøve .

       Et andet emne som eleverne flittigt spurgte ind til handlede om den nye folkeskolereform, en elev spurgte fx hvordan man skal kunne klare flere lektioner, hvis man allerede synes skoledagen er lang nok?

       Marie Stærke siger, at hun bakker op om heldagsskolen – men selvfølgelig skal eleverne stadig kunne passe deres fritidsaktiviteter. I heldagsskolen vil det være muligt at kombinere fritidslignende aktiviteter med skole, så det bliver en sjovere og mere kreativ skoledag. Desuden vil der blive afsat tid til lektielæsning i løbet af skoledagen, så man har fri, når man går hjem fra skole.

       En anden elev mener, at heldagsskolen vil forøge antallet af pjækkende elever. Marie svarer, at målet er, at gøre skolen mere attraktiv ved at skabe mere variation og flere aktiviteter. Hun siger at måden man udgår pjækkeri bl.a. er ved et godt samarbejde mellem skole og forældrene – og ved at arbejde med elevernes ansvarlighed.

       Endnu en elev spørger ind til politikernes begrundelser for at indføre en heldagsskole, så vidt han har hørt, er der ikke beviser for, at eleverne klarer sig bedre?
       Marie siger, at det er et trosspørgsmål om heldagsskolen vil højne elevernes faglighed, og at der er undersøgelser der siger, at heldagsskolen har en positiv effekt og andre undersøgelser viser ingen effekt. Hun nævner, at heldagsskolen vil hjælpe de elever, hvis forældre ikke har overskud til at hjælpe med lektier.
       Jonna fortæller, at man er i gang med forsøg med heldagsskoler nogle steder, og at heldagsskolen er bedre for især de svage elever.

       Et andet spørgsmål går på, om der er mulighed for mere idræt i skolen?
       Marie vil gerne have mere idræt og bevægelse ind i skolen, men det er folkeskoleloven, der bestemmer det. Men måske ville der blive mere plads til idræt og bevægelse i en heldagsskole, og man kunne også forestille sig profilskoler, hvor elever fik mulighed for at specialisere sig – fx i idræt.

       Et andet tema, som flere elever spørger ind til, handler om elevernes og lærernes it-kompetencer, fx hvorfor lærer man ikke at bruge excel og word tidligt i skoleforløbet?
       Johnna svarer, at der er sket store fremskridt, men at der stadig er plads til forbedring. Skolechef Marianne Levin nævner, at der arbejdes med en digitaliseringsstrategi for hele børne- og ungeområdet, og skolerne er i gang med at udarbejde planer for, hvordan undervisningen kan digitaliseres.  Desuden er der indkøbt en pakke med 17 digitale læremidler, som stilles til rådighed for alle folkeskoler i Køge.

       Hvordan vil kommunen sikre, at lærerne kan anvende smartboards?

       Johnna fortæller, at der netop er uddannet 16 pædagogiske it-vejledere, som fx skal hjælpe lærerne i gang med at bruge det digitale udstyr, som skolerne har indkøbt.

       Et andet spørgsmål handler om vedligehold af skolerne – fx maling, udskiftning af vinduer osv.

       Marie fortæller, at byrådet netop har frigivet 50 mio. til vedligehold af kommunale bygninger – men skolerne har også en pulje til vedligehold, så hvis I mener, der er problemer, så tag det op i skolebestyrelsen lokalt.

       En anden elev nævner problemet med den lange transporttid fra Borup til Køge – hvad vil politikerne gøre ved det?

       Marie siger, at der er fokus på det, det er noget, der hele tiden diskuteres i byrådet. Måske kunne en hurtiglinje mellem Borup og Køge være en mulig løsning.

       Det sidste spørgsmål handler om, hvordan man kan lave en madbod på skolerne?
       Jonna fortæller, at man prøvede for et par år siden, men  det ikke gik særligt godt, at det var for dyrt og at ingen brugte det. Hun siger også, at kommunerne ikke har penge nok til en madordning – en god frokostordning koster op mod 40 mio. kroner. Men alle skoler kan lave en skolebod, hvor man fx kan sælge æbler, energibar o.lign.  Johnna anbefaler at elevrådet kan tage det op i skolebestyrelsen.

       En elev tager ordet og siger, at det er ærgerligt, at politikerne ikke ser en madordning som en investering i fremtiden – frem for at se det som en udgift!

       Hertil svarer borgmesteren, at man som politiker bliver nødt til at prioritere – desværre er der ikke penge nok til at opfylde alle ønsker.

       3. Danske skoleelevers forslag om etablering af digitale patruljer (opfølgning fra sidste møde).

       Der bliver spurgt, om idéen med digitale patruljer er blevet taget op i elevrådene. Der er en skole, der har haft det oppe og fået opbakning. På en anden skole er de ikke nået så langt, men de er i fuld gang. Der er to skoler, hvor der er blevet snakket om det, men hvor det først bliver taget op næste gang, de har elevrådsmøde.

       4. Digital mobning

       Gruppedrøftelser ud fra flg, spørgsmål:

       • Er digital mobning et problem i din klasse/på din skole?
       • Hvordan kan man bekæmpe digital mobning?
       • Hvad kan elevrådet gøre for at forhindre digital mobning?

       Der blev samlet op fælles på spørgsmålene:

       Spørgsmål 1: Er digital mobning et problem i din klasse/på din skole?

       Digital mobning opleves tilsyneladende ikke som et stort problem, men det kan være svært at gennemskue, da det opfattes som pinligt at blive mobbet – derfor går man stille med det – holder det for sig selv – det er tabu at snakke om.

       En elev pointerer, at det kan være svært at skelne mellem mobning og drilleri eller bare enkelte kommentarer. En anden elev nævner, at det er blevet normal omgangstone nærmest at kalde hinanden bitch eller diverse andre ting, derfor kan det være svært for udenforstående at vurdere alvoren i kommentarer fx på Facebook.

       Der er pt flere TV-programmer, som handler om mobning, de kan måske være med til at sætte fokus på problemet – og være med til at det ikke er tabu at tale om mobning i de store klasser.

       Spørgsmål 2: Hvordan kan man bekæmpe digital mobning?

       Man skal tænke over, hvad man skriver fx på facebook. Mange skriver lige hvad de tænker, og det er et stort problem – man burde sove på det!

       Man kunne lave slogans

       • Tænk før du poster en besked!
       • Sov på det – før du poster!

       Danske Skoleelever arbejder sammen med en række organisationer om at udvikle undervisningsmateriale om digitale mobning.

       Spørgsmål 3: Hvad kan elevrådet gøre for at forhindre digital mobning?

       Elevrådene kunne lave kampagner mod digital mobning.  Hvis der opstår problemer med mobning/digital mobning, bør det tages op i klassen.
       5. Nyt om appudvikling

       Inge har ikke hørt noget fra Silkeborg.

       6. Trivselsdage

       Fælleselevrådet har fået en tilbagemelding skolelederne i Nord, Midt og Syd vedr. trivselsdagene 2012 – ud fra disse tilbagemeldinger og ud fra lokale evalueringer anbefaler fælleselevrådet flg. vedr. trivselsdage 2013:

       • møde jævnaldrende – flere end to klasser!
       • man er sammen om en aktivitet!
       • sport er et godt udgangspunkt for fælles aktiviteter!
       • dyrk konkurrencemomentet!
       • inddrag elevråd i planlægning og afvikling!
       • en trivselsdag skal være velorganiseret – derfor er der også brug for voksenhjælp – fx til logistikken

       7. Evt:
       Skolefilmfestival: HUSK at sætte X i kalenderen d. 15.maj på Asgård skole fra kl. 12-14.30 samt fra kl. 19-22.

       Denne aften er alle elever fra 8. årgang gæster, mens fælleselevrødder fra 7. og 9. årgang er praktiske hjælpere.  Der er opgaver , når folk kommer, i pausen og til slut med oprydning – der laves et vagtskema for salgsboden. Elever fra  yngre klasser deltager ikke i skolefilmfestivalen d. 15/5 – hverken eftermiddag eller aften.

       Der bliver spurgt efter fotografhjælpere til Lucas og Alfred og Nikolaj meldte sig – tak for det.

       Der blev efterlyst ideer til underholdning – flere tilbød at undersøge muligheder. Husk at sende besked til Inge inden påske på 28435636 eller til inge.merete.nielsen@skolekom.dk

       Tak for et godt møde.    Lucas, referent.

      2. Referat 7.december 2012

       Dato: 2013.02.12 | Kategori: Referat | Svar: 0

       Referat af Fælleselevrådets møde d. 7/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

       Til stede:2 fra Alkestrup, 2 fra Asgård, 1 fra Ejby, 2 fra Ellebæk, 1 fra Ellemarken, 1 fra Hastrupskolen, 1
       fra Herfølge, 1 fra Kirstinedal, 2 fra Lellinge, 2 fra Skovboskolen, 2 fra Søndre, 2 fra Vemmedrup, 2 fra Køge
       Lilleskole, 2 fra Køge Private Realskole

       Fraværende: Borup (afbud), Holmebæk, Højelse, Sct. Nicolai

       1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget Johnna Stark har ordet:
       Johnna fortalte om hvorfor politikerne prioriterer tid og resurser til fælleselevrådet, og om hvor
       vigtigt det er, at vi tager vores arbejde seriøst.
       Johnna talte også om panelmøder, der skal give politikerne inspiration til lokal skoleudvikling i
       Køge. Der blev derefter givet 5 minutters ”Summe-tid”.
       Der blev stillet flg. spørgsmål til Johnna:
       Mikkel spurgte, hvad Børne- og ungdomsudvalgets syn på undervisningsmiljøet er: Johnna
       svarede, at de gerne vil have større lokaler og Co2 udluftning. Johnna fortalte, at der ikke er nogle
       arbejdsmiljøregler for folkeskolelever. Der blev også talt om skolemøbler.
       Mikkel spurgte også om Børne- og ungdomsudvalget støtter nogle projekter, hvortil Johnna
       svarede, at de blandt andet støtter Fælleselevrådets Filmfestival økonomisk. Der blev også spurgt
       om udvalget støtter nogle skoleprojekter. Dertil svarede Johnna, at de har afsat et millionbeløb til
       trådløst netværk på skolerne.

       Inge kommenterede den langsomme internetforbindelse, der pt er på skolerne. At lærerne
       fravælger at bruge it i undervisningen pga. spildtid. Der var bred enighed om, at det ikke er
       rimeligt, at internetforbindelsen er så langsom. Johnna svarede, at B&U-udvalget har bedt om en
       status til januar, og at de vil prøve at gøre noget ved det.

       2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst.

       • Panelmøder v. Mikkel og Line:
       • Panelmøde om inklusion
       • Panelmøde om 95% målsætning – 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
       • Panelmøde om Danske Skoleelevers udspil til skolereform – 10 punkt-program uddelt på mødet – kan også læses på DSE’s hjemmeside her: http://www.skoleelever.dk/reform12/

       Samarbejde med Silkeborg om test af ny app om ”den professionelle elev” v. Inge

       Fælleselevrådet i Køge har fået en forespørgsel fra Fælleselevrådet i Silkeborg om løbende at sparre omkring udvikling af en app, hvor elever kan udfordres til at se ”Hvor god kan jeg blive?” Hvis Silkeborg får de ansøgte midler til app-udviklingen – vil de gerne have mulighed for at være i dialog med et andet fælleselevråd. Der blev nedsat et udvalg, som er specielt forpligtet på at være med til at teste app’en – sandsynligvis i marts 2013.

       NAVNE på testpanel:
       Johan, Køge Private Realskole, 9. A
       Michelle, Ellemarkskolen, 7. B
       Anna, Køge Lilleskole, 8. kl.
       Emilie, Søndre skole, 9. A
       Lise, 9. B, Ejby skole
       Ronnie, 8. B, Skovboskolen
       Andreas, Kirstinedalsskolen, 9. B
       Daniel, Asgård Skole, 8. A
       Mikkel, Hastrupskolen, 9. C
       Jeppe, Vemmedrupskolen, 7. A

       Når applikationen engang er færdig, ville det være rigtig godt, hvis nogle repræsentanter fra Silkeborg
       kommune kunne komme til et FE-møde i Køge for at præsentere app’en.
       3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 15/5 2013 – hvordan kan vi lave en
       uforglemmelig gallafest?

       Inge fortalte kort om skolefilmfestivalen.
       Der blev snakket i grupper om forslag til tema og forslag til aktiviteter i pausen.
       Dresscode: Ikke et fælles tema, men pænt tøj, galla eller formel påklædning, evt. en farvekode – fx
       sort/hvidt.

       Forslag til aktiviteter i pausen: Live musik, små boder
       Der blev nedsat et festudvalg bestående af:
       Johan 9.a, KPR
       Alberte 9.b HerfølgeAnna 8.kl., Luna 7.kl. – Køge Lilleskole
       Michelle 7.b Ellemarkskolen
       Forslag til dommerkomité: Peter Ålbæk, Andreas Bo, Filmskolen, Borgmesteren, Rasmus Schrøder

       4. Kort præsentation af DSE’s forslag om Digitale patruljer på skolerne – herunder drøftelse af
       hvordan digital mobning kan forhindres.

       Drøftelse af digital mobning udsættes til næste gang.

       Inge fortalte meget kort om digitale patruljer, vi så derefter en introvideo på:
       http://digitalpatrulje.dk/drejebog/

       Inge fortalte om DSE’s hjemmeside om digitale patruljer, og om at det er oplagt, at elevrådet
       tager initiativ til at etablere en digital patrulje på skolen.

       DIGITALE PATRULJER
       Der er to elementer i Digital Patrulje:
       • Interne møder i patruljen, hvor deltagerne bliver klogere
       • Vidensdelingsaktiviteter målrettet hele skolen

       HER ER ET FORSLAG TIL DE FØRSTE FASER AF OPSTARTEN AF DIGITALE PATRULJER:
       A. Snak med lærerne om hvilke teknologiske problemer de har. Hvad kunne de godt tænke sig at vide
       mere om ift. it i undervisningen?
       B. Snak med elever om hvad de vil. Hvad forventer de at lave, og hvad forventer de at få ud af
       arbejdet i patruljen? Aftal hvordan eleverne skal deltage i patruljen.
       C. Udarbejd forslag til organisering af patruljen, som diskuteres med elever og lærere tilknyttet
       projektet.
       D. Snak med skolens ledelse om mulighed for opstart af en digital patrulje. Forklar dine samtaler med
       lærerne og eleverne og giv herudfra et forslag til hvordan jeres digitale patrulje skal se ud.
       E. Orienter forældre om opstarten af en digital patrulje. Du kan eventuelt bruge dele af den
       overstående tekst, til at forklare oprindelse og formål.
       F. Præsenter den endelige organisering for hele skolen.
       5. Input til et Idékatalog til politikerne
       To punkter fra sidste års Idékatalog skal foldes mere ud i dette års Idékatalog til politikerne: IT og
       Vikarkorps.Mikkel, Line, Lucas og Inge arbejder videre med Idékataloget, der skal afleveres til politikerne midt i
       december.
       6. Evt.

       Tak for et supergodt møde
       God jul og godt nytår, Lucas – og Inge

      3. Referat af mødet d. 25-09-2012

       Dato: 2012.10.13 | Kategori: Referat | Svar: 0

       Kort oplæg om nyt Kulturhus i Køge v. UiWE – UiWE meldet afbud dagen før kl. 16 – så punktet udgik.

       Oplæg + gruppedrøftelse om inklusion

       Udsagn fra grupperne:

       • Eleverne skal være åbne – de skal acceptere, respektere og forstå hinanden – ikke være fordømmende
       • Der skal være undervisning der passer til elevernes niveau – lærerne skal kunne organisere undervisningen, så alle elever får udfordringer – fx åbne opgaver, hvor hver elev får mulighed for at udtrykke sig og lave et personligt og unikt stykke arbejde
       • Lærerne skal acceptere elevernes forskelligheder – og vejlede og motivere eleverne
       • Lærerne skal ”gide” børnene – interessere sig for børnene
       • Lærerne skal have frihed til at vælge egne metoder – under ansvar
       • Lærerne skal også kunne få hjælp og vejledning
       • Forældrene skal opdrage deres børn til ikke at se ned på andre børn, bare fordi de er anderledes
       • Forældrene skal sørge for at deres børn møder i skole – og lade børnene forme deres egen personlighed
       • Forældre skal deltage aktivt i børnenes skolegang
       • Skolelederen skal give lærerne tid og resurser, så de kan gennemføre god undervisning
       • Skolelederen skal lytte til eleverne – og til lærerne, og sørge for at der bliver fulgt op på problemer
       • Politikerne skal prioritere folkeskolen og ungdomsuddannelserne højt
       • Politikerne skal lytte og handle – og bevilge de nødvendige resurser, så alle elevers behov tilgodeses

       Oplæg + gruppedrøftelse om digitaliseringsstrategi

       Hvad mener I om, at man forventer, at eleverne selv medbringer eget it-udstyr?

       Hvis eleverne har mulighed for selv at medbringe eget it-udstyr, er det en god idé. Men skolen skal hjælpe med udstyr til de elever, som ikke selv kan medbringe. En bekymring er, at det i enkelte tilfælde vil kunne føre til mobning.

       Kan it bidrage til en mere spændende og udfordrende undervisning – hvordan?

       • It kan blive en stor hjælp for dem, der gider undervisningen.
       • De fleste elever foretrækker at arbejde med it – fx undervisningsprogrammer, kreative fremlæggelser, spil med relevans, forskellige undervisningsmåder m.m.
       • Undervisningen bliver sjovere og mere varieret, når man kan inddrage film, lyd, spil m.m. via nettet.

       Hvad er god undervisning:

       • Den gode undervisning er spændende, differentieret og lægger op til, at eleverne skal være aktive, der skal være mulighed for både individuelt og gruppearbejde – gerne på tværs af klasser.
       • God undervisning er når store hjælper små – venskabsklasser.
       • God undervisning er når læreren er glad!
       • God undervisning inddrager alle – og alle føler sig vigtige.
       • Passende pauser.

       Oplæg + gruppedrøftelse om Højnelse af det faglige niveau

       Hvad kan man gøre for at de dygtige elever bliver dygtigere?

       Give de dygtige elever nogle flere udfordringer – fx

       • lade de dygtige undervise andre elever
       • dele elever efter fagligt niveau i perioder
       • bedre og sværere undervisningsmaterialer

       Hvad kan man gøre for at ”de svage” elever passer skolen – og får bedre karakterer?

       • Mere individuel hjælp, støtte, opbakning og anerkendelse til de svage elever – fra kammerater, lærere og forældre.
       • Lærerne skal være gode til at ”spotte” elevernes faglige niveau – og give eleverne tilpassede og nemmere opgaver.
       • Det er vigtigt, at lærerne er opmærksomme på elevernes selvtillid – der må ikke laves negativ særbehandling af de ”svage” elever, så de føler sig dumme.

       Hvad kan man gøre for at gøre undervisningen mere interessant og motiverende?

       • Inddrage it i den almene undervisning, så eleverne bliver mere aktive, og undervisningen mere varieret og motiverende.
       • Spændende opgaver – hvor eleverne er aktive.
       • Gruppearbejde er vigtigt for at styrke sammenholdet.
       • Temauger og andre forskellige aktiviteter

       Produktion af videospots

       Et sammenklip af de 4 videoer kan herunder.

       Se også Fælleselevrådets Facebookside, hvor dagen blev løbende dokumenteret.

       Valg af formand, næsteformand og sekretær

       Der var kampvalg til alle 3 poster – resulatet blev:

       • Formand: Mikkel Schultz Hastrupskolen
       • Næstformand Line Andersen Køge private realskole
       • Sekretær Lucas Zukunft Ellebækskolen

       Med venlig hilsen

       Lucas Zukunft (sekretær) samt Inge Merete Nielsen (skolekonsulent)