Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/fekoege.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/fekoege.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Arkiv for kategorien ‘Referat’

 • Referat af mødet 21. marts 2012

  Dato: 2012.03.27 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Punkt 1: Fælleselevrådets møde med borgmesteren og medlemmer af Børne & Ungdomsudvalget:

  Marie Stærke fik ordet og præsenterede sig selv og formand for Børne- & Ungdomsudvalget Johnna Starck. Marie fortalte om, at hun selv har siddet i fælleselevrådet, og lidt om hvordan arbejdet i fælleselevrådet fik hende til at interessere sig for politik. Marie fortalte også om, hvordan hendes interesse for politisk ungdomsarbejde gav hende bedre kvalifikationer i uddannelsessammenhæng.

  Marie Stærke roste fælleselevrådet for arbejdet med Idékataloget, og hun er klar over, at der er behov for en øget indsats på it-området. Desuden ville hun rigtig gerne prioritere kantine og skolemad, men på grund af den økonomiske situation er det urealistisk i disse år.

  Jonna Starck fik derefter ordet, og kommenterede på Idékatalogets forslag om flere lejrskoler. Hun kunne ikke love flere lejrskoler, men ville til gengæld garantere, at der fortsat ville være ét lejrskoleophold i skoleforløbet.

  Tid til spørgsmål… læs mere i referatet

  VIGTIGT: Mødet d. 3/5 er rykket til den 15/5 kl. 12-15 på Asgård skole, hvor alle FE-medlemmer kommer og hjælper med de praktiske opgaver (sætter stole op, ruller røde løbere ud, gør klar til salg af sodavand og slik m.m.).
  Om aftenen d. 15/5 er alle FE-medlemmer fra 8. årgang gæster, mens de øvrige FE-medlemmer har praktiske opgaver.

 • Referat af mødet 6. december

  Dato: 2011.12.17 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af Fælleselevrådets møde d. 6/12 2011 på Teaterbygningen:

  Velkomst for formand for Fælleselevrådet Helene Hylling Jensen.

  1. Praktikpladser:

  Flertallet af fælleselevrådets medlemmer anbefaler, at fælleselevrådet fremsender et pænt brev til Køge Handelsstandsforening, hvor problemerne med at finde praktikpladser i Køge beskrives samt en opfordring til forretningsindehaverne om at være mere åbne over for at tage praktikanter. Brevet kunne evt. afleveres personligt af formand eller næstformand.

  En enkelt foreslog, at man også arbejder på at få forbedret brobygningen til ungdoms-uddannelserne.

  Formand, næstformand og sekretær formulerer og fremsender en skrivelse til Køge Handelsstandsforening.

  2. Skolestrukturændring:

  Kun ca. halvdelen af skolerne havde drøftet skolestrukturændringerne på et elevrådsmøde.

  Af positive konsekvenser af skolestrukturændringen nævnes:

  1. Fælles økonomi, flere penge til undervisningen – måske flere timer > bedre undervisning.
  2. At samle flere klasser på én skole kunne betyde bedre kammeratskabsmuligheder (især positivt for skoler med meget få elever i klasserne).

  De negative konsekvenser af en ny skolestruktur var meget dominerende, fx

  1. Høje klassekvotienter – hvis man efter 3.kl. lægger klasser sammen på tværs af ”skolerne”, vil det medføre høje klassekvotienter, pladsmangel i lokalerne som sjældent er indrettet til 28 elever > dårligere kontakt til lærerne > ringere undervisning.
  2. Transportproblemer – hvis konsekvensen bliver at man efter 3.kl. flytter elever for at fylde klasser op, kan besparelsen på skoleledelsen nemt ædes op af transportudgifter (bustransport nødvendig flere steder pga trafikfarlige veje).

  Hvis lærerne skal undervise på flere afdelinger vil dette også medføre transportproblemer, forsinkelser, stressede arbejdsforhold for lærerne > ringere undervisning for eleverne.

  1. Utryghed – flytning af elever midt i et skoleforløb vil skabe utryghed, eleverne mister de tætte relationer til kammerater og lærere > det vil få indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen.
  2. Elevdemokrati? – hvis der på en skole med 3-4 undervisningssteder kun er én skoleleder og én skolebestyrelse, vil der så også kun være ét elevråd? Hvis det er tilfældet vil elevernes opdragelse til demokratiske borgere i samfundet forringes væsentligt, det kan Fælleselevrådet ikke anbefale.
  3. Fælles ledelse for en skole med flere afdelinger vil betyde, at det vil blive sværere for både elever og forældre at komme i kontakt med skolelederen, der er negative erfaringer fra nuværende skoler med fælles ledelse.

  Ud fra disse kommentarer vil vi (formand, næstformand og sekretær sammen med Inge) skrive et høringssvar.

  3: Idékatalog:

  Flere skoler havde ikke de 5 punkter til Idékataloget med.

  Efter gruppearbejde fremkom en masse gode forslag, som vil blive skrevet rent og samlet til et Idékatalog til politikerne.

  Gruppernes forslag så således ud:

  • Vikarkorps kommunalt (af faglærere fx tysk fransk)
  • Bedre og flere computere – ejerskabsfølelse hos elever
  • Smartboard i alle klasser (højne det faglige niveau)
  • Bedre kontakt mellem skole og hjem
  • Venskabsklasser -kan forebygge mobning
  • Flere hytte- og lejrture -styrke de sociale bånds
  • Smartboards i alle klasser
  • Niveaudeling på årgange
  • Problemløsning af it (netværk) – flere computere
  • Brobygning
  • Kantineforhold
  • It skal være ok -lærere uddannes til at inddrage it i undervisningen
  • Smartboards og laptops i udskolingen
  • Tempereret Udsugning
  • Flere lejrskoler i skoleforløbet
  • Fysisk og moderne undervisning
  • Bedre it ( smartboards, nyere computere, ordentligt  netværk,  printeradgang for egne computere)
  • Borde med aflåselig pult i stedet for skabe til personlige ejendele
  • Kulturoplevelser -i relation til uv.
  • Fysisk akt. – fx atletik, gallafest på tværs af skoler
  • Kantineforhold
  • Smartboard i alle klasser
  • Sportsturneringer
  • Kulturelle oplevelser (teater)
  • Brobygning med skoler/ uddannelsesinstitutioner i fx København
  • Kantine/madordning
  • Flere og bedre  computere
  • Bedre lejrskoler
  • Aflåseligt garderobeskabe ( forhindre tyveri af personlige ejendele fx computere)
  • Mere fysisk aktivitet i timerne

  4: Filmfestival:

  Elever på 8. årgang producerer kortfilm m. temaet HÆVN (3-6min.).

  • Tema: Oscarfest, rød løber, pænt tøj, statuetter, gallafest….
  • Dresscode: Mafia, gallatøj…
  • Forplejning: pindemadder(lave selv, bestille), chips, Fælleselevrådet serverer.

  Punktet tages op på næste møde igen.

  5: Forslag om kursus for elever der sidder i skolebestyrelse:

  Arrangeres af Danske skolelever – Pris: 4000,- for 25 elever ( + et tillæg på 600kr pr. deltager som kommer fra en skole, der ikke er medlem af DSE).

  Der var mere end 25 elever som viste interesse for kurset.

  Formand, næstformand og sekretær arbejder videre med forslaget.

  6: Evt:

  Inge har på vegne af 8 skoler udarbejdet en ansøgning til et udviklingsprojekt, som i høj grad opfylder Fælleselevrådets forslag til god undervisning i overbygningen, hvor eleverne både lærer optimalt, er motiverede og engagerede.

  Ansøgningen understøtter bl.a.:

  • Større udbud af nye undervisningsmaterialer – færre bøger og kopier
  • Computere til alle elever i 7.-9.kl. – mere it i undervisningen – virtuelle bøger – brug af mobiltelefoner og I-pads i uv.  – elektroniske tavler – højteknologisk undervisning
  • Variation i undervisningen – forskellige undervisningsmetoder – CL – udeundervisning
  • Mere kreativitet/praktisk musisk undervisning
  • Det skal være sjovt at lære
  • Veluddannede og energiske lærere
  • Mere samarbejde på tværs af klasser – fælles undervisning
  • Flere valgmuligheder

  Flere nævnte problemer med at se filmklippene fra sidste møde på www.fekoege.dk – Inge snakker med vores webmaster.

  Tak for i dagJ

  Referent Lucas Zukunft

 • Referat af mødet d. 5. oktober

  Dato: 2011.10.07 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af Fælleselevrådets møde onsdag d. 5/10 2011 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
  1.Velkomst ved afgående formand for Fælleselevrådet Ida Draslov Hansen, formand for Børne & Ungdomsudvalget Johnna Stark og kontaktlærer for Fælleselevrådet Inge M. Nielsen.
  Johnna Stark orienterede kort om budgetforliget, som betyder, at antallet af skoledistrikter ændres fra 16 til 8 distrikter. At der skæres i antallet af skoleledere, mens der samtidig afsættes flere millioner til udvikling af folkeskolen. Aftalen vil blive sendt i høring – også i Fælleselevrådet.

  2.Orientering om Fælleselevrådets arbejde i korte træk v. Inge
  Fælleselevrådet består af 2 medlemmer fra hver folkeskole, specialskole og privatskole
  Fælleselevrådet holder 4 årlige møder:
  • Onsdag d. 5/10 kl. 9-11 – med efterfølgende kursus
  • Tirsdag d. 6/12 kl. 9-11
  • Onsdag d. 21/3 2012 kl. 9-11 – bemærk datoen er ændret
  • Torsdag d. 3/5 2012 kl. 9-11
  Fælleselevrådet arbejder med følgende:
  • Udarbejdelse af et idékatalog til Børne- og Ungdomsudvalget (afleveres i december)
  • Forberedelse af en fælles trivselsdag for skolerne – forslag til indhold, dato m.v.
  • Fælleselevrådet mødes med borgmesteren hvert år i marts
  • Høringssvar til politikker, planer m.v. der berører skoleelever i Køge Kommune.
  • Første møde hvert år i september/oktober vælger Fælleselevrådet en formand, næstformand og sekretær. Formand og næstformand repræsenterer Fælleselevrådet i div. kommunale organer fx Skolerådet og dialogmøder med politikerne.
  • Deltager i planlægningen af Køge skolefilmfestival
  Helt aktuelt:
  Da der er bevilget midler til udskiftning af de gamle back up- skolemøbler (til 4.-9.kl.) – efterlyses 8 elever til en testgruppe. Fælleselevrådet valgte flg. elever til testgruppen:
  Ida Draslov Hansen 9.a og Frederik Bertelsen Raven 6.b (Ellemarkskolen)
  Martin Olesen 8.b og Emil Gilså 9.a (Højelse skole)
  Christoffer Sødring 8.c (Borup skole ) Jonas Ferdinand 6. a (Holmebækskolen)
  Nynne Sandell Retov 9.b (Hastrupskolen ) og Pernille Bruun Jensen 9.b (Skovboskolen)

  Marianne Wessmann (medlem af Børne & Ungdomsudvalget) orienterede kort om et muligt samarbejde med Musikskolen om en musical/teaterforestilling. I den forbindelse blev der nedsat en gruppe, som kan indkaldes, hvis en konkret planlægning af dette projekt går i gang:
  Helene Hylling Jensen 9.d (Herfølge skole)
  Marc Helleskov Friis 4.kl og Mikkel Pedersen 3.kl (Lellinge skole)
  Olga Katinka Mølgård 6.b (Søndre skole)

  Fælleselevrådets kommunikationsstrategi:
  Fælleselevrådet har en hjemmeside: www.fekoege.dk – her kan man se dagsordner, referater, idékatalog til politikere, mødeplan og de videoklip, som blev produceret på introkurset.
  Fælleselevrådet er også på Facebook – se her: http://www.facebook.com/pages/Fekoege/155769974462970
  Alle medlemmer af Fælleselevrådet opfordres til at tilmelde sig sms-servicen, så man får en påmindelse dagen før et møde. Send teksten: fekoege elev til 1231. Du får også en sms, når referatet af mødet er lagt ud på www.fekoege.dk .

  3. Konstituering – valg af formand, næstformand og sekretær.
  Efter et spændende kampvalg blev følgende valgt:
  • Helene Hylling Jensen fra 9.d på Herfølge skole blev valgt til formand
  • Mikkel Nimgaard Schultz fra 8.c på Hastrupskolen blev valgt til næstformand
  • Lucas Emil Zukunft fra 8.b på Ellebækskolen blev valgt til sekretær

  4.Evaluering af trivselsdage i Nord og Syd
  Nordskolerne:
  Flere gav udtryk for, at det havde været en sjov dag, men at det var for koldt til fx ”tøj-kæde-aktivitet”. En skole mente, at der var for mange skoleprægede opgaver for 6.kl.’erne.
  En anden skole meldte tilbage, at det Ikke var alle aktiviteter, der var lige sjove og lige godt organiserede. Drengene syntes generelt, at det havde været en god dag, mens pigerne var mere kritiske og ikke så engagerede.
  Generelt var der tilfredshed med dagen – dog var 8.årg. fra én skole lidt forbeholdne.
  Sydskolerne:
  Flere gav udtryk for at det var hyggeligt at møde andre, men eleverne fra 7.kl.’erne virkede ikke så engagerede i rollespillet – måske ville et rollespilsarrangement være mere relevant på mellemtrinnet.
  Drengene syntes generelt, det var en ok dag, mens pigerne ikke syntes om dagens indhold – nogle ville hellere have spillet fodbold. Nogle klagede over dårligt organisering af fx pandekagebagning.
  En enkelt skole kom med flg. tilbagemelding: ”FEDT – det vil vi gerne prøve igen”.
  Fælleselevrådet opfordrer alle elever til ikke at være så forbeholdne og kritiske men i stedet prøve at engagere sig og være positive. Samtidig opfordres elevrådene til allerede nu at bringe planlægning af næste års trivselsdag op på et kommende møde for at få indflydelse på planlægningen.

  5.FE-økonomi -orientering og prioritering af det resterende budget
  Fælleselevrådet har i 2011 fået overført 180.000kr fra 2010 – midler som var afsat til Børnebyråd.
  Heraf er der foreløbig bevilget flg. tilskud:
  35.000kr til filmfestival 2012
  32.800kr til trivselsdag for Nordskolerne
  44.000kr til trivselsdag for Sydskolerne
  Desuden har Midtskolerne ansøgt om 15.000kr til trivselsdag forår 2012.
  Fælleselevrådet anbefalede Midtskolernes ansøgning.
  De resterende midler søges overført til 2012, hvor der kun er afsat 90.000kr. Fælleselevrådet arbejder videre med forslagene til aktiviteter fra introkurset.

  6. Evt.
  Sammenfatning af de 4 plancher fra introkurset ligger på www.fekoege.dk under fanebladet Idékatalog.

 • Referat af møde 7. marts 2011 med borgmester

  Dato: 2011.03.17 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Formanden for Fælleselevrådet i Køge, Ida Draslov Hansen og næstformand Daniel Davidsen startede mødet med at byde velkommen, og derefter en kort præsentationsrunde af både elever og voksne 

  1.     Idékatalog – en politiker fra Børne & ungdomsudvalget orienterer om behandling af Fælleselevrådets Idékatalog

  Johnna Stark, formand for Børne & ungdomsudvalget, fortalte kort om udvalgets behandling af Fælleselevrådets Idékatalog. En del af forslagene i Idékataloget vil kunne gennemføres ude på skolerne, og disse forslag bør behandles i skolebestyrelse, elevråd og lærerråd på den enkelte skole. Andre forslag kræver en kommunal prioritering – at der afsættes penge.  Der er en pulje på 150.000 kr., som Fælleselevrådet kan komme med  forslag til, hvad de skal bruges til.

  Idékataloget kan ses på Fælleselevrådets hjemmeside www.fekoege.dk, og her kan man også holde sig løbende orienteret, fx vil referater af Fælleselevrådsmøder ligge på hjemmesiden. Husk også Facebook-siden. 

  2.      20 spørgsmål til borgmesteren – evt. paneldebat m. alle politikerne

  Thomas Kielgast, der er ”vikar” for borgmesteren, fortalte kort om hans opfattelse af danske skoleelever – at de er glade og tilfredse – og at de elever, der forlader den danske folkeskoler, er nogle af verdens bedste.

  Der var stor spørgelyst, der var mange spørgsmål som handlede om økonomi – fx til bedre undervisningsmaterialer, flere ekskursioner, multibaner, kurser til lærerne, besparelser generelt, ufærdig ombygning af Herfølge skole m.m.

  Hertil svarede borgmesteren, at skolerne har penge til undervisningsmaterialer og ekskursioner, og at en skole godt kan spare op til en multibane over en årrække. Borgmesteren påpegede, at efteruddannelse af lærerne er meget vigtig og prioriteres højt.

  Til spørgsmålene vedr. besparelser på skoleområdet sagde borgmesteren, at politikerne meget nødig sparer på skolevæsenet, og at der ikke spares så meget på skolerne som på andre områder.

  På spørgsmålet vedr. færdiggørelse af Herfølge skoles ombygning svarede Johnna Stark, at hun var klar over, at der var problemer med færdiggørelse af Multisalen, og at hun vil følge op på spørgsmålet.

  En elev spurgte, om borgmesterens holdning til en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i Køge kommune – hertil svarede borgmesteren, at medlemmer af Fælleselevrådet jo ikke kun repræsenterer sig selv, men skal være talerør for elever på egen skole, det er den måde det repræsentative demokrati fungerer på.

  Flere elever spurgte om muligheden for samarbejde på tværs af skolerne. Borgmesteren var positiv over for samarbejde på tværs af skolerne, fx ville man kunne afholde fælles elevrådsmøder på tværs af to nærliggende skoler, lave fodboldturneringer eller andre sportsaktiviteter, musical, drama, musik o.lign. på tværs af skolerne.

  En elev spurgte borgmesteren, hvordan man efter hans mening lærer bedst. Hertil svarede borgmesteren, at en vekselvirkning er vigtig, og at læreren skal tilgodese elevernes behov for forskellige måder at lære på. Til forslaget om at dele eleverne efter deres foretrukne måde at lære på, svarede borgmesteren, at forskellighed efter hans mening skaber dynamik og læring.

  Andre spørgsmål gik på borgmesterens holdning til it i undervisningen, flere computere,  digitale bøger m.m.. Borgmesteren svarede, at han troede, at det i løbet af kort tid vil være helt almindeligt, at elever medbringer egen computer – ligesom man i dag har penalhus med i skole. 

  En elev ønskede længere brobygningsforløb i udskolingen. Borgmesteren mente, at det kan blive svært at finde tiden til det i 9.-10.kl., men at man vil se på dette ønske i forbindelse med, at man i Børne & ungdomsudvalget arbejder på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  På spørgsmål vedr. muligheden for at få ungdomsskoletilbud til Borup, lovede formanden for Børne & ungdomsudvalget, at hun ville tage dette med til formanden for Ungdoms-skoleudvalget.

  3. Formand og næstformand orienterer om, hvad de har arbejdet med siden sidste møde – herunder arbejdsgruppen om udvikling af Køge kommunes skolevæsen.

  Ida og Daniel fortalte om, hvad de har lavet siden sidste møde: Udarbejde Idékatalog, lave dagsorden til møde i Fælleselevrådet, forberede og deltage i møde i arbejdsgruppen om udvikling af Køge kommunes skolevæsen.

   4.     Fælleselevrådscamp på Naturskolen d. 9/5 2011.

  Alle medlemmer af Fælleselevrådet inviteres til fælleselevrådscamp på Naturskolen i Åshøj d. 9/5 – det bliver ikke kun et 2 timers møde, men et heldagsarrangement. Formålet med dagen er, at fælleselevrødderne lærer hinanden at kende. Dagen vil bl.a. bestå af nogle teambuildingsøvelser, og at vi laver mad sammen og hygger.

  Der sendes en invitation ud midt i april, her får I også de praktiske oplysninger om, hvor Naturskolen adresse, tidspunkter osv. 

  5.     Trivselsdag – gruppearbejde og efterfølgende dialog

  Tiden var knap, derfor blev der kun tid til en kort drøftelse og prioritering af de medbragte forslag i grupperne. Afslutningsvis præsenterede grupperne deres forslag således:

  Gruppe 1:
  Fodboldturnering – blandede hold fra forskellige skoler
  Teater – på tværs af skoler
  Atletikturnering – på tværs af skoler

  Gruppe 2:
  Multidag – forskellige aktiviteter
  Musical for 8.årgang
  Sportsturneringer

  Gruppe 4:
  Høvdingeboldturnering – på tværs af skoler
  Rundboldturnering
  Aktivitetsdag med overnatning (på tværs af skoler) – fælles hygge om aftenen – på tværs af skoler

  Gruppe 5:
  Boldspil – årgangsopdelt på tværs af skoler
  Naturdag – årgangsopdelt på tværs af skoler
  Quizdag – årgangsopdelt på tværs af skoler

  Gruppe 6:
  Akademisk konkurrence – dyste på viden
  Fodboldturnering
  Fælles dag for skoler i Køge – værksteder på forskellige skoler
  Når skoledergruppen har meldt nogle rammer for den fælles trivselsdag ud, mødes formand, næstformand og sekretær i Fælleselevrådet med skolekonsulenten Inge Merete Nielsen og laver en indstilling til skoleafdelingen og skolelederne ud fra ovenstående anbefalinger. Formand for skoleudvalget Johnna Stark tilbød at deltage i mødet, hvis der er behov for det.

  6.     Præsentation af “Håndbog i undervisningsmiljø – med særligt afsæt”

  Håndbogen sendes ud til kontaktlærerne, så snart den leveres.

  7.     Evt.

  Referent Maria Ploug Grebak og Inge Merete Nielsen

 • Referat 9. december 2010

  Dato: 2011.01.03 | Kategori: Referat | Svar: 0

  Referat af fælleselevrådsmøde d. 9/12 kl. 9-11 på Asgård skole:
  I mødet deltog 30 elever fra 15 skoler, direktør i Børne- og Ungeforvaltningen Tobias Stax, skolechef Marianne Levin, formand for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark, medlemmer  af Børne- og Ungeudvalget Søren Brask og Mette Jorsø,  kontaktlærer fra Sct. Nicolai skole Louise Petersen, leder af PUC Mai-Britt Herløv Petersen, leder af Køge Naturskole Jan Hansen samt skolekonsulent Inge Merete Nielsen.

  1. Velkomst ved formand for Børne og Ungdomsudvalget Johnna Stark og skolechef Marianne Levin. 

  2. Derefter kort orientering om det nye Fælleselevråd :
  2 elever fra hver skole deltager i Fælleselevrådet – både folkeskoler og privatskoler. Politikere og skolechef deltager også i møderne sammen med en skolekonsulent.

  Fælleselevrådet afholder 4 årlige møder – eksempler på mødeindhold : Idékatalog til politikere, møde med borgmesteren i marts, fælles trivselsdag, høringssvar m.m.

  Kort orientering om formandens, næstformandens og sekretærens opgaver.

  Derefter konstituerede Fælleselevrådet sig således:
  Formand: Ida Draslov Hansen 8.a, Ellemarkskolen
  Næstformand: Daniel Davidsen 8.a , Køge Private Realskole
  Sekretær: Maria Ploug Grebak 9.b, Vemmedrupskolen

  3. Malene Erkmann præsenterede planen for, hvordan medlemmer af fælleselevrådet fremover skal kommunikere. Kommunikationsplanen består af tre hoveddele: en udvidet blog, en Facebook-side og en sms-løsning.

  Bloggen www.fekoege.dk kan samle alle elever på tværs af skolerne. Bloggen er primært talerør for repræsentanterne i fælleselevrådet til eleverne på skolerne. Elever på skolerne har mulighed for at kommentere på bloggen.

  Facebook-gruppen  Fekoege:  Siden indeholder nyhederne fra bloggen, mulighed for diskussion samt i øvrigt link til blog/hjemmeside. Facebooksiden kan også bruges til konkurrencer. Forsidebilledet på bloggen/hjemmesiden fungerer som en skiftende grafisk udstilling af elevers værker. Værker kan ikke lægges på hjemmesiden af eleverne, men godkendes og offentliggøres af administrator/kontaktlærere.

  Medlemmer af fælleselevrådet kan få nyheder om fælleselevrådet på sms: send teksten fekoege elev til 1231. Så bliver du tilmeldt nyhedslisten. Når du er tilmeldt, vil du automatisk få en sms dagen inden møder i Fælleselevrådet. Du vil også modtage andre vigtige nyheder. Det er helt gratis at modtage nyhederne på sms.

  4. Gruppearbejde om Idékatalog til politikere –Idékataloget sendes til politikerne midt i næste uge. 

  5. Under punkt 4 fremkom en del inspiration til den fælles trivselsdag, desuden blev det foreslået, at der arrangeres en koncert.

  6. Ingen punkter til eventuelt.

  Referenter: Maria Ploug Grebak  og Inge Merete Nielsen