• Dagsorden 6. december

  Dato: 2011.11.25 | Kategori: Dagsorden | Tags:

  Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 6/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

  Hent dagsorden som WORD-fil: 2011-12-06-Dagsorden

  1. Praktikpladser
  Elever fra Skovboskolen oplever, at det er svært at få en praktikplads, da flere forretninger ikke tager praktikanter. Opfordring: at Fælleselevrådet kontakter Handelsstandsforeningen for at gøre opmærksomme på dette problemfelt – eller skriver et læserbrev.

  2. Fælleselevrådets høringssvar vedr. skolestrukturændringer. Fælleselevrådsrepræsentanterne medbringer elevrådets kommentarer.
  Høringsmateriale udsendes til skolerne d. 25/11 2011, og det kunne være en god idé at bede skolelederen om at deltage i et elevrådsmøde for at orientere om forslaget til ændring af skolestruktur.

  3. Idékatalog til politikerne.
  Hver skole medbringer 5 forslag til det nye Idékatalog til politikerne, som skal udarbejdes på mødet d. 6/12.
  Udgangspunkt er Idekataloget fra sidste år (Inge har sendt et kommenteret Idékatalog til kontaktlærerne).
  I elevrådet på hver skole vælges 5 punkter fra sidste års Idékatalog – eller evt. nye forslag, som er de allervigtigste signaler at sende til politikerne, så de kan arbejde for en endnu bedre skole.
  Fælleselevrådsrepræsentanterne medbringer disse 5 forslag til mødet d. 6/12.
  (det skal være forslag, som ikke umiddelbart vil kunne gennemføres på den enkelte skole).

  4. Filmfestival – brainstorm på idéer til den kommunale filmfestival.

  5. Kursus for elever i skolebestyrelse – kontaktlærerne anbefaler tilbuddet fra Danske Skoleelever.
  Tildbud : Kursus for elever i skolebestyrelsen – et tilbud til kommunens elever
  Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen gennem to repræsentanter. Men mange elever mangler viden om skolebestyrelsens opgaver og arbejde til at kunne deltage optimalt og bidrage med gode og brugbare inputs.
  Med dette kursus uddannes de elever, der er valgt ind i skolebestyrelsen, til at håndtere denne opgave.

  6. Evt.

  Med venlig hilsen
  Helene Hylling Jensen
  Formand for Fælleselevrådet