• Referat af mødet d. 25-09-2012

  Dato: 2012.10.13 | Kategori: Referat | Tags:

  Kort oplæg om nyt Kulturhus i Køge v. UiWE – UiWE meldet afbud dagen før kl. 16 – så punktet udgik.

  Oplæg + gruppedrøftelse om inklusion

  Udsagn fra grupperne:

  • Eleverne skal være åbne – de skal acceptere, respektere og forstå hinanden – ikke være fordømmende
  • Der skal være undervisning der passer til elevernes niveau – lærerne skal kunne organisere undervisningen, så alle elever får udfordringer – fx åbne opgaver, hvor hver elev får mulighed for at udtrykke sig og lave et personligt og unikt stykke arbejde
  • Lærerne skal acceptere elevernes forskelligheder – og vejlede og motivere eleverne
  • Lærerne skal ”gide” børnene – interessere sig for børnene
  • Lærerne skal have frihed til at vælge egne metoder – under ansvar
  • Lærerne skal også kunne få hjælp og vejledning
  • Forældrene skal opdrage deres børn til ikke at se ned på andre børn, bare fordi de er anderledes
  • Forældrene skal sørge for at deres børn møder i skole – og lade børnene forme deres egen personlighed
  • Forældre skal deltage aktivt i børnenes skolegang
  • Skolelederen skal give lærerne tid og resurser, så de kan gennemføre god undervisning
  • Skolelederen skal lytte til eleverne – og til lærerne, og sørge for at der bliver fulgt op på problemer
  • Politikerne skal prioritere folkeskolen og ungdomsuddannelserne højt
  • Politikerne skal lytte og handle – og bevilge de nødvendige resurser, så alle elevers behov tilgodeses

  Oplæg + gruppedrøftelse om digitaliseringsstrategi

  Hvad mener I om, at man forventer, at eleverne selv medbringer eget it-udstyr?

  Hvis eleverne har mulighed for selv at medbringe eget it-udstyr, er det en god idé. Men skolen skal hjælpe med udstyr til de elever, som ikke selv kan medbringe. En bekymring er, at det i enkelte tilfælde vil kunne føre til mobning.

  Kan it bidrage til en mere spændende og udfordrende undervisning – hvordan?

  • It kan blive en stor hjælp for dem, der gider undervisningen.
  • De fleste elever foretrækker at arbejde med it – fx undervisningsprogrammer, kreative fremlæggelser, spil med relevans, forskellige undervisningsmåder m.m.
  • Undervisningen bliver sjovere og mere varieret, når man kan inddrage film, lyd, spil m.m. via nettet.

  Hvad er god undervisning:

  • Den gode undervisning er spændende, differentieret og lægger op til, at eleverne skal være aktive, der skal være mulighed for både individuelt og gruppearbejde – gerne på tværs af klasser.
  • God undervisning er når store hjælper små – venskabsklasser.
  • God undervisning er når læreren er glad!
  • God undervisning inddrager alle – og alle føler sig vigtige.
  • Passende pauser.

  Oplæg + gruppedrøftelse om Højnelse af det faglige niveau

  Hvad kan man gøre for at de dygtige elever bliver dygtigere?

  Give de dygtige elever nogle flere udfordringer – fx

  • lade de dygtige undervise andre elever
  • dele elever efter fagligt niveau i perioder
  • bedre og sværere undervisningsmaterialer

  Hvad kan man gøre for at ”de svage” elever passer skolen – og får bedre karakterer?

  • Mere individuel hjælp, støtte, opbakning og anerkendelse til de svage elever – fra kammerater, lærere og forældre.
  • Lærerne skal være gode til at ”spotte” elevernes faglige niveau – og give eleverne tilpassede og nemmere opgaver.
  • Det er vigtigt, at lærerne er opmærksomme på elevernes selvtillid – der må ikke laves negativ særbehandling af de ”svage” elever, så de føler sig dumme.

  Hvad kan man gøre for at gøre undervisningen mere interessant og motiverende?

  • Inddrage it i den almene undervisning, så eleverne bliver mere aktive, og undervisningen mere varieret og motiverende.
  • Spændende opgaver – hvor eleverne er aktive.
  • Gruppearbejde er vigtigt for at styrke sammenholdet.
  • Temauger og andre forskellige aktiviteter

  Produktion af videospots

  Et sammenklip af de 4 videoer kan herunder.

  Se også Fælleselevrådets Facebookside, hvor dagen blev løbende dokumenteret.

  Valg af formand, næsteformand og sekretær

  Der var kampvalg til alle 3 poster – resulatet blev:

  • Formand: Mikkel Schultz Hastrupskolen
  • Næstformand Line Andersen Køge private realskole
  • Sekretær Lucas Zukunft Ellebækskolen

  Med venlig hilsen

  Lucas Zukunft (sekretær) samt Inge Merete Nielsen (skolekonsulent)