• Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 7/12

  Dato: 2012.11.29 | Kategori: Dagsorden | Tags:

  Dagsorden til Fælleselevrådets møde d. 7/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  1.Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – eleverne har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmer.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst.
  Panelmøder v. Mikkel og Line
  Samarbejde med Silkeborg om test af ny app  om ”den professionelle elev” v. Inge

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 15/5 2013 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest? Medbring gerne gode idéer.

  4. Kort præsentation af DSE’s forslag om Digitale patruljer på skolerne – herunder drøftelse af hvordan digital mobning kan forhindres.
  Her kan du hente drejebogen til hvordan man starter en digital patrulje på skolen.
  http://digitalpatrulje.dk/drejebog/

  5. Input til et Idékatalog til politikerne
  Hver skole prioriterer 2 områder/emner, som evt. foldes lidt mere ud end i sidste års Idékatalog – men det er altså ikke tanken, at komme med helt nye ønsker/forslag.
  Se Idékatalog 2011 her: http://4ben.dk/fekoege/?page_id=65

  6 Evt.

  Mvh
  Mikkel, Line, Lucas og Inge