• Referat 7.december 2012

  Dato: 2013.02.12 | Kategori: Referat | Tags:

  Referat af Fælleselevrådets møde d. 7/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  Til stede:2 fra Alkestrup, 2 fra Asgård, 1 fra Ejby, 2 fra Ellebæk, 1 fra Ellemarken, 1 fra Hastrupskolen, 1
  fra Herfølge, 1 fra Kirstinedal, 2 fra Lellinge, 2 fra Skovboskolen, 2 fra Søndre, 2 fra Vemmedrup, 2 fra Køge
  Lilleskole, 2 fra Køge Private Realskole

  Fraværende: Borup (afbud), Holmebæk, Højelse, Sct. Nicolai

  1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget Johnna Stark har ordet:
  Johnna fortalte om hvorfor politikerne prioriterer tid og resurser til fælleselevrådet, og om hvor
  vigtigt det er, at vi tager vores arbejde seriøst.
  Johnna talte også om panelmøder, der skal give politikerne inspiration til lokal skoleudvikling i
  Køge. Der blev derefter givet 5 minutters ”Summe-tid”.
  Der blev stillet flg. spørgsmål til Johnna:
  Mikkel spurgte, hvad Børne- og ungdomsudvalgets syn på undervisningsmiljøet er: Johnna
  svarede, at de gerne vil have større lokaler og Co2 udluftning. Johnna fortalte, at der ikke er nogle
  arbejdsmiljøregler for folkeskolelever. Der blev også talt om skolemøbler.
  Mikkel spurgte også om Børne- og ungdomsudvalget støtter nogle projekter, hvortil Johnna
  svarede, at de blandt andet støtter Fælleselevrådets Filmfestival økonomisk. Der blev også spurgt
  om udvalget støtter nogle skoleprojekter. Dertil svarede Johnna, at de har afsat et millionbeløb til
  trådløst netværk på skolerne.

  Inge kommenterede den langsomme internetforbindelse, der pt er på skolerne. At lærerne
  fravælger at bruge it i undervisningen pga. spildtid. Der var bred enighed om, at det ikke er
  rimeligt, at internetforbindelsen er så langsom. Johnna svarede, at B&U-udvalget har bedt om en
  status til januar, og at de vil prøve at gøre noget ved det.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst.

  • Panelmøder v. Mikkel og Line:
  • Panelmøde om inklusion
  • Panelmøde om 95% målsætning – 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Panelmøde om Danske Skoleelevers udspil til skolereform – 10 punkt-program uddelt på mødet – kan også læses på DSE’s hjemmeside her: http://www.skoleelever.dk/reform12/

  Samarbejde med Silkeborg om test af ny app om ”den professionelle elev” v. Inge

  Fælleselevrådet i Køge har fået en forespørgsel fra Fælleselevrådet i Silkeborg om løbende at sparre omkring udvikling af en app, hvor elever kan udfordres til at se ”Hvor god kan jeg blive?” Hvis Silkeborg får de ansøgte midler til app-udviklingen – vil de gerne have mulighed for at være i dialog med et andet fælleselevråd. Der blev nedsat et udvalg, som er specielt forpligtet på at være med til at teste app’en – sandsynligvis i marts 2013.

  NAVNE på testpanel:
  Johan, Køge Private Realskole, 9. A
  Michelle, Ellemarkskolen, 7. B
  Anna, Køge Lilleskole, 8. kl.
  Emilie, Søndre skole, 9. A
  Lise, 9. B, Ejby skole
  Ronnie, 8. B, Skovboskolen
  Andreas, Kirstinedalsskolen, 9. B
  Daniel, Asgård Skole, 8. A
  Mikkel, Hastrupskolen, 9. C
  Jeppe, Vemmedrupskolen, 7. A

  Når applikationen engang er færdig, ville det være rigtig godt, hvis nogle repræsentanter fra Silkeborg
  kommune kunne komme til et FE-møde i Køge for at præsentere app’en.
  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 15/5 2013 – hvordan kan vi lave en
  uforglemmelig gallafest?

  Inge fortalte kort om skolefilmfestivalen.
  Der blev snakket i grupper om forslag til tema og forslag til aktiviteter i pausen.
  Dresscode: Ikke et fælles tema, men pænt tøj, galla eller formel påklædning, evt. en farvekode – fx
  sort/hvidt.

  Forslag til aktiviteter i pausen: Live musik, små boder
  Der blev nedsat et festudvalg bestående af:
  Johan 9.a, KPR
  Alberte 9.b HerfølgeAnna 8.kl., Luna 7.kl. – Køge Lilleskole
  Michelle 7.b Ellemarkskolen
  Forslag til dommerkomité: Peter Ålbæk, Andreas Bo, Filmskolen, Borgmesteren, Rasmus Schrøder

  4. Kort præsentation af DSE’s forslag om Digitale patruljer på skolerne – herunder drøftelse af
  hvordan digital mobning kan forhindres.

  Drøftelse af digital mobning udsættes til næste gang.

  Inge fortalte meget kort om digitale patruljer, vi så derefter en introvideo på:
  http://digitalpatrulje.dk/drejebog/

  Inge fortalte om DSE’s hjemmeside om digitale patruljer, og om at det er oplagt, at elevrådet
  tager initiativ til at etablere en digital patrulje på skolen.

  DIGITALE PATRULJER
  Der er to elementer i Digital Patrulje:
  • Interne møder i patruljen, hvor deltagerne bliver klogere
  • Vidensdelingsaktiviteter målrettet hele skolen

  HER ER ET FORSLAG TIL DE FØRSTE FASER AF OPSTARTEN AF DIGITALE PATRULJER:
  A. Snak med lærerne om hvilke teknologiske problemer de har. Hvad kunne de godt tænke sig at vide
  mere om ift. it i undervisningen?
  B. Snak med elever om hvad de vil. Hvad forventer de at lave, og hvad forventer de at få ud af
  arbejdet i patruljen? Aftal hvordan eleverne skal deltage i patruljen.
  C. Udarbejd forslag til organisering af patruljen, som diskuteres med elever og lærere tilknyttet
  projektet.
  D. Snak med skolens ledelse om mulighed for opstart af en digital patrulje. Forklar dine samtaler med
  lærerne og eleverne og giv herudfra et forslag til hvordan jeres digitale patrulje skal se ud.
  E. Orienter forældre om opstarten af en digital patrulje. Du kan eventuelt bruge dele af den
  overstående tekst, til at forklare oprindelse og formål.
  F. Præsenter den endelige organisering for hele skolen.
  5. Input til et Idékatalog til politikerne
  To punkter fra sidste års Idékatalog skal foldes mere ud i dette års Idékatalog til politikerne: IT og
  Vikarkorps.Mikkel, Line, Lucas og Inge arbejder videre med Idékataloget, der skal afleveres til politikerne midt i
  december.
  6. Evt.

  Tak for et supergodt møde
  God jul og godt nytår, Lucas – og Inge