• Referat

  Dato: 2013.06.02 | Kategori: Referat | Tags:

  Referat af Fælleselevrådsmøde d. 28/5 kl. 11-13.30 på Sct. Nicolai skole, H.C. Andersensgade 4:

  1. Vedr. erstatningsarrangement for Filmfestival v. Mikkel

   Præsentation af forslag + drøftelse.
   Fælleselevrådet prioriterede således:

   1.prioritet vil være en comedy-aften med flere stand-up komikere i den billige ende – fx på Tapperiet. Valdemar vender tilbage med, hvor mange der kan være på Tapperiet.
   2.prioritet:Filmforestilling: Kolbøttefabrikken med Mick Øgendahl
   3.prioritet: Foredrag med Kasper Munk instruktør af årets ungdomsfilm You & me forever

   2. Orientering om forespørgsel fra Finland vedr. samarbejde med nordiske lande v. Mikkel

    Fælleselevrådet var positivt stemt over for et samarbejde med andre nordiske lande – fx for at få kendskab til andre landes ungdomkultur. Direkte adspurgt var ca. ¾ af de tilstedeværende interesserede i at deltage i en form for studiebesøg. Flere mente, at det burde være frivilligt. Vi tager det op igen næste år, man kunne evt. lave en ansøgning om EU-tilskud sammen med kommunens fundraiser Eric Van Leenen.

    3. Orientering om ”Fremtidens skole” v. Mikkel

     Kort gennemgang af folderen ”Fremtidens skole”, som blev præsenteret på et panelmøde – vi talte især om forslaget om nyt Naturfagshus, om at 10.kl. flyttes til Campus og mere frit valg i udskolingen (at den enkelte elev i højere grad kan vælge sin personlige ”linje” i undervisningstilbuddet).

     4. Forslag: Vil Fælleselevrådet støtte en Iværksættermesse for 7.årgang næste år – og bidrage økonomisk? v. Inge

      Råskitse:

      Flipped Classroom Iværksættermesse for 7.årg:

      • Undervisningsforløb om innovation og iværksætteri
      • Fokus på unge iværksættere
      • Samarbejde med UUV, ungdomsuddannelser, lokalt erhvervsliv, unge iværksættere
      • Munde ud i iværksættermesse for alle 7.kl.’er d. 2/4 2014
      • Invitation sendes ud til klasselærerne på 7. årgang inden ferien

      Samarbejdsfordele for Fælleselevrådet:

      • —Fælleselevrådet som medarrangør og vært
      • FE kommer med input til programmet
      • FE byder velkommen
      • FE repræsenteret i dommerkomiteen
      • FE får pressedækning og bliver kendt blandt jævnaldrende unge

      Økonomisk overslag:

      Honorar til unge iværksættere            10.000kr
      Pedelhjælp                                 5.000kr
      Transport af udstillingsmateriel              5.000kr
      Præmier m.m.                            1.000kr
      Diverse                                      4.000kr

      Samlet budget                      25.000kr

      Fælleselevrådet anbefalede samarbejdet om Iværksættermesse for 7. årgang med flg. kommentarer:

      • Godt initiativ – godt at være sammen med andre jævnaldrende.
      • Godt at have noget at se frem til i løbet af skoleåret.
      • Selvfølgelig skal FE gå ind i det samarbejde, men det nye FE skal også synes, det er en god idé, og der skal både være midler til Skolefilmfestival og Iværksættermessen.

      5. Evt.

       Der blev spurgt ind til den app, som Silkeborg ville udvikle – men desværre har vi ikke hørt fra dem endnu – sidst jeg spurgte til det, havde de endnu ikke fået svar på ansøgning.