• Dagsorden til fælleselevrådsmøde 12. september

  Dato: 2013.09.11 | Kategori: Dagsorden | Tags:

  Dagsorden til Fælleselevrådsmøde d. 12/9 kl. 9-13 på Teaterbygningen:

  kl. 9-9.10: Velkomst v. formand/næstformand, politikere fra Børne- & Ungdomsudvalget og konsulent Inge M. Nielsen

  kl. 9.10-9.20: Kort oplæg om Vores skole

  kl. 9.20-11: Gruppearbejde + produktion af videospots – incl. pause

  kl. 11-11.10: Kort orientering om hvad skolereformen vil betyde for de ældste elever i folkeskolen v. Julie Katlev

  kl. 11.10-12: Gruppearbejde + videospots

  kl. 12-12.20: Frokostpause

  Kl. 12.20-12.40: Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Inge

  • Comedy-arrangement – erstatningsarrangement for alle nuværende 9.klasser, der var tilmeldt skolefilmfestival 2013 (Gallafesten blev aflyst pga. lockouten).
  • Køge Skolefilmfestival 2014 for alle elever på 8.årgang.
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren i marts
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service

  kl. 12.40-12.55: Valg af formand, næstformand og sekretær

  kl. 12.55-13 Evt. præsentation af videospots

  Evt.

  På vegne af formand for fælleselevrådet

  Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge

  Der er bestilt både scones, sandwich og drikkelse – så husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme – send sms til 28435636.