• Referat af mødet den 12. september

  Dato: 2013.09.15 | Kategori: Referat | Tags:

  Opsamling fra Fælleselevrådsmøde d. 12/9 kl. 9-13 på Teaterbygningen:

  Til Stede: Alkestrup, Borup, Ejby, Ellebæk, Hastrup, Herfølge, Holmebæk, Højelse, Lellinge, Sct. Nicolai, Skovboskolen, Vemmedrup, Køge Private Realskole

  Afbud: Søndre

  Fraværende: Asgård, Ellemarken, Kirstinedal

  1. Kort velkomst v. pædagogisk konsulent Inge M. Nielsen (afbud fra politikere, sidste års næstformand, Line, er i Kina og sidste års formand, Mikkel, er flyttet til Randers, hvor han arbejder for Danske skoleelever).
  2. Kort oplæg om Vores skole v. Inge + gruppearbejde og produktion af videospots (se bilag 1 med udsagn fra folderen Vores Skole) + fra på mandag kan man på www.fekoege.dk og på fælleselevrådets facebookside se videospots  om Vores Skole.
  3. Kort orientering om hvad skolereformen vil betyde for de ældste elever i folkeskolen v. pædagogisk konsulent Julie Katlev  + guppearbejde og produktion af videospots. Fra på mandag kan man på www.fekoege.dk og på fælleselevrådets facebookside se de videospots , som FE-eleverne producerede.
  4. Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Inge
  • Comedy-arrangement – erstatningsarrangement for alle nuværende 9.klasser, der var tilmeldt skolefilmfestival 2013 (Gallafesten blev aflyst pga. lockouten).
  • Køge Skolefilmfestival 2014 for alle elever på 8.årgang.
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren i marts
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service
  • Valg af formand, næstformand og sekretær

  5. Kampvalg om alle poster – flg. blev valgt:

  Formand blev Jane Skjærris, 8.a fra Vemmedrupskolen
  Næstformand Mathias Ingleby, 9.a fra Højelse skole
  Sekretær: William Valente, 9.kl. Sct. Nicolai

  Udvalg:

  Comedy: Patrick (Højelse), Kristina (Hastrup), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Ronnie (Skovboskolen)
  Iværksættermesse: Amanda (Hastrup,  Kirstine( Ellebæk), Rasmus (Køge Private Realskole)
  Skolefilmfestival: Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup)
  Skolereform:  Amanda (Hastrup), Kirstine (Ellebæk),  Frederikke (Vemmedrup), Rasmus (Køge Privat Realskole)

  6. Evt. præsentation af videospots – nåede vi ikke!

  7. Evt.

  På vegne af formand for fælleselevrådet

  Inge Merete Nielsen, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge
  Inge.merete.nielsen@skolekom.dk
  28435636