• Referat af mødet d. 5. december

  Dato: 2013.12.10 | Kategori: Referat | Tags:

  Referat af fælleselevrådsmøde d. 5/12 kl. 9-11 på Teaterbygningen:
  Til stede: Elever fra Asgård, Borup, Ejby?, Ellebæk, Herfølge, Holmebæk, Højelse, Kirstinedal, Lellinge, Sct. Nicolai, Søndre, Vemmedrup, Køge Lilleskole

  Afbud: Hastrupskolen
  Ellemarkskolen, Skovboskolen, Alkestrupskolen, KPR?

  1. Formanden for Børne- & Ungdomsudvalget har ordet – fælleselevrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.
  Pkt. 1 udgik, da alle politikere fra Børne- & Unge Udvalget havde meldt afbud.

  2. Orientering om Fælleselevrådets arbejde siden sidst
  Kort orientering om informationsmøde på Kirstinedalsskolen for skolebestyrelser og fælleselevråd om folkeskolereformen.

  • 10-15 elever deltog i mødet – 3 workshops: Udskoling, Skoledagens organisering, SFO – korte oplæg og derefter kom deltagerne med input til arbejdsgrupperne.
  • 3 FE-elever deltog i ”Tænketank” på Køge Handelsskole – skulle komme med anbefaling til, hvordan man laver et attraktivt undervisningstilbud – forslag fx aktivitet i timerne, differentieret undervisning…
  • 3 elever har deltaget i interview om folkeskolereformen – hvordan ser din drømmeskole ud? – eleverne kom med input til arbejdsgrupper?
  • Fælleselevrådet har afholdt Comedy-arrangement for 9. årgang d. 28/11 med Christian Fuhlendorf og Martin Høgsted på Teaterbygningen (det var som erstatning for den aflyste filmfestival i maj). Der har kun været positive tilbagemeldinger – bare ærgerligt at der ikke var flere, der tog mod tilbuddet.

  3. Input til programmet for Køge Skolefilmfestival d. 14/5 2014 – hvordan kan vi lave en uforglemmelig gallafest?
  Mange input – til tema, dresscode, hvad der skal sælges (drikkevarer, slik m.m.), pauseaktiviteter, præmier m.m.
  Der er nedsat et Filmfestival-udvalg – Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup) – dette udvalg indkaldes i foråret.
  På næste møde d. 18/3 finder vi et tidspunkt, hvor udvalget kan mødes for at planlægge Gallafesten. Vi gemmer alle idéerne til dette planlægningsmøde.

  4. Kort nyt om Iværksættermesse d. 2/4 2014 v. Inge
  Et tilbud til alle elever på 7. årgang – der er pt kun tilmeldt ca. ti 7. kl.’er, men der er plads til flere.
  Klasserne deles op i grupper, hver gruppe arbejder på egen skole med at forberede et projekt, grupperne kan vælge mellem 3 temaer > 3 cases: kulturel innovation (Innovation Park), Social innovation (få mennesker til at mødes), Produkt-innovation (samarbejde med plastvirksomhed i Bjæverskov – design en plastflaske).
  Hver klasse kan præsentere 3 projekter på Iværksættermessen d. 2/4 2014 i hallen på Asgård skole, der vil være 3 dommerkomitéer – fælleselevrådet er repræsenteret i alle 3 dommerkomiteer.

  Det udvalg, der har meldt sig til at arbejde med iværksættermesse indkaldes i februar/marts- Kirstine (Ellebæk), Amanda(HAS), Rasmus (KPR) + formand, næstformand, sekretær.

  5. Input til et Idékatalog til politikerne –fælleselevrådsmedlemmer medbringer konkrete forslag fra eget elevråd noteret på post-it-lapper.
  Idékatalog til politikere – se input fra grupperne herunder. Formand, næstformand og sekretær samler disse inputs til et Idékatalog, som sendes til politikerne lige efter nytår.

  Digitalisering af undervisningen:
  • Internettet for sløvt, skolecomputere har for lange opstarttider,
  • Smartboard i alle klasser
  • Mere digital undervisning
  • Bedre skoleintra – flere informationer til eleverne via mobilen (en app)
  • Computer eller ipad til alle elever

  Tværgående aktiviteter:
  • Flere arrangementer på tværs af skoler – fx motionsdag i Lovparken, lærere underviser på tværs af skoler, klubbernes dag (overnatning på andre skoler, sportsarrangementer)
  • Ture emnedage på tværs af skoler og klasser

  Kantine/frugtbod:
  • madordning på skolen – kantine, frugtbod

  Skoledagens indhold og organisering
  • Flere valgfag – der er ikke nok at vælge imellem
  • Valgfag bør starte tidligere
  • Flere linjefag hvor man kan vælge sig ind på hold efter interesse
  • Kursus til lærere – så de får inspiration til at tilrettelægge en mere interessant, sjov og varieret undervisning
  • Mere differentieret undervisning

  De fysiske rammer:
  • Bedre indretning og udsmykning af fællesområder på skolerne – der skal også være behagelige møbler
  • De fysiske rammer skal opdateres, så der er plads til holddeling
  • Bedre indeklima (udluftning)
  • Bedre legepladser og udearealer, der lægger op til bevægelse
  • Bedre rengøring – toiletter skal være ok fra morgenstunden (men det er de ikke) – elevrådene kunne tage initiativ til at lave ”HOLD SKOLEN REN-kampagner” på skolen

  6. Evt.

  Referent William Valente og Inge M. Nielsen