• Dagsorden til fælleseleverådsmøde 18. marts

  Dato: 2014.03.16 | Kategori: Dagsorden, Fælleselevrådet | Tags:

  Kære fælleselevrødder

  Hermed invitation til fælleselevrådsmøde + møder i underudvalg – tjek venligst om du skal deltage i møde før eller efter fælleselerådsmødet.

  Festudvalg Køge Skolefilmfestival indkaldes til møde d. 18/3 kl. 8-9 på Teaterbygningen.

  Patrick (Højelse), Frederik (Herfølge), Johanne (Herfølge), Michella (Holmebæk), Nanna (Holmebæk), Andrea (Borup) + formand, næstformand, sekretær.

  Dagsorden til FE-møde d. 18/3 kl. 9-11 på Teaterbygningen:

  1. Møde med repræsentanter fra Skoleudvalget:  Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2013.
  2. 20 spørgsmål til Skoleudvalget (elever medbringer spørgsmål fra eget elevråd).
  3. Kort orientering om Elevinddragelsesprojekt
  4. 200 års skolejubilæum – brainstorm
  5. Kort nyt
  6. Evt.

  B: Udvalg vedr. Iværksættermesse indkaldes til møde d. 18/3 kl. 11-12 på Teaterbygningen:

  Kirstine (Ellebæk), Amanda(HAS), Rasmus (KPR) + formand, næstformand, sekretær.

  Med venlig hilsen

  Formand Jane Skjærris, næstformand Mathias Ingleby og pædagogisk konsulent Inge Merete Nielsen