• Dagsorden til Fælleselevrådets introdag d. 22.10

  Dato: 2014.10.18 | Kategori: Dagsorden | Tags:

  Dagsorden til Fælleselevrådets introdag d. 22.10 kl. 9-13 i Byrådssalene
  (indgang v. bygning 1 – den store gule bygning i gården. Tag elevatoren helt op):

  Kl. 09.00 – 09.10:                    Velkomst v. konsulent Rikke Egeberg og Skolechef Søren Thorborg

  Kl. 09.10 – 09.20:                    Præsentation af hinanden

  Kl. 09.20 – 09.50:                    Oplæg til dagens arbejde med skolereformen

  Kl. 09.50 – 10.00:                    Pause og valg af gruppe

  Kl. 10.00 – 12.00:                    Gruppearbejde + videospots

  Kl. 12.00 – 12.20:                    Frokostpause – vi giver sandwich og drikkelse J

  Kl. 12.20 – 12.40:                    Kort orientering om fælleselevrådets arbejde v. Rikke

  • Køge Skolefilmfestival 2015 for alle elever på 8.årgang
  • Køge Iværksættermesse for alle elever på 7.årgang
  • Møder i skoleråd, dialogmøder m.m.
  • Høringssvar
  • Idékatalog til politikerne
  • Møde med borgmesteren
  • Kommunikation – hjemmeside + Facebookside + sms-service

  Kl. 12.40 – 12.55:                    Valg af formand, næstformand og sekretær

  Kl. 12.55 – 13.00                   Evt.

  På vegne fælleselevrådet

  Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent
  Børne- & Ungeforvaltningen
  Rådhuset
  Torvet 1, 4600 Køge

  Der er bestilt kage, sandwich og drikkelse – så husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme – send sms med jeres navn og skole til Rikke på 23298351.