• Referat fra fælleselevrådsmøde den 11.12. 2015

  Dato: 2016.02.28 | Kategori: Fælleselevrådet, Idekatalog, Referat | Tags:

  Se Idekataloget  | Se billeder fra dagen


  Status på skolerne i Køge Kommune – Thomas Westergaard fra skoleafdelingen præsenterede.

  Fire særlige fokusområder på skolerne lige nu:

  1. Den læringsmålstyret undervisning – handler om, hvilke mål vi arbejder med i undervisningen
  2. Udskoling/brobygning – der blev lavet en lille arbejdsgruppe med Kimmie (Ellemarken) og Sebastian (Skovbo), der senere muligvis skal give Thomas input til ideer til udskolingen
  3. Naturfagene – Køge Kommune er med i et projekt Naturligvis sammen med Stevs og Faxe. Der er fokus på at optimere naturfagsundervisningen og uddanne naturfagslærere
  4. Elevcentreret ledelse – handler om, hvordan skolernes ledelser på bedst mulig måde kan følge med i skolens liv, både socialt og fagligt

   

  Fra evalueringen af reformens første år i Køge:

  Skoledagen 

  • Eleverne føler de lærer noget
  • Der opleves nogen uro i undervisningen
  • Ønske om større variation i løbet af dagen
  • Vil gerne lære noget mere
  • Lærerne skal være dygtigere
  • Lærerne oplever at de mangler tid til opgaven

  Den understøttende undervisning

  • Meget lærerafhængigt hvor godt det fungerer

  Generelt

  • Eleverne ønsker mere bevægelse i undervisning
  • Eleverne ønsker mere variation i undervisningen
  • Koordination mellem undervisningen og lektiehjælpen

  Valgfagene

  • Skal skabe motivation til at gå i skole og det at lære
  • Kunne det være interessant med linjer
  • Kun på egen skole eller andre steder?

  Åben skole

  • Må gerne fylde lidt mere

  Idékatalog til Skoleudvalget 

  Eleverne arbejdede først i mindre grupper, hvor de fremlagde deres overvejelser for de andre i gruppen.

  Dernæst lavede grupperne deres input til det fælles idékatalog. Gruppevis præsenterede de deres ideer for de øvrige fælleselevrødder.

  Vi samlede alle ideerne under hovedoverskrifter.

  Efterfølgende mødtes Oscar og Kimmie og var med til at formulere det endelige idekatalog i samarbejde med Rikke Egeberg.

  Idekataloget blev sendt til Skoleudvalget start februar 2016, og I har fået rigtig flot respons på det fra formand Helle Poulsen.