• Dagsorden til fælleselevrådsmøde 31.03.2016

  Dato: 2016.03.29 | Kategori: Dagsorden, Fælleselevrådet, Idekatalog | Tags:

  Dagsorden til fælleselevrådsmøde
  Den 31. marts 2016 09.00-11.30 på Teaterbygningen

  1. 09.00 – 09.15
  Velkomst og præsentation af dagens program

  2. 09.15 – 10.30
  Dialog med Borgmester Flemming Christensen og repræsentanter fra Skoleudvalget.
  – Politikerne præsenterer sig selv kort
  – I mindre grupper: Dialog med udgangspunkt i Idékatalog 2015-2016 og forberedte spørgsmål til politikerne fra elevrådene på skolerne
  – Sammen: Mulighed for at politikerne kan spørge eleverne om evt. spørgsmål

  3. Afrunding og evt.

  4. Kl. 10.30 – 11.30
  Rundvisning i byrådssalene af Borgmester Flemming Christensen
  Vi går samlet fra Teaterbygningen til Rådhuset, hvor fælleselevrådet bliver vist rundt.

  Se Idekataloget 2015 – 2016
  Evt. afbud fra Fælleselevrådet meddeles Rikke Egeberg på Fællesnettet eller på 2329 8351

  Med venlig hilsen og på gensyn
  Rikke Egeberg
  Pædagogisk konsulent og tovholder på Fælleselevrådet