• Idekatalog – udarbejdelse

  Dato: 2016.11.16 | Kategori: Idekatalog | Tags:

  Udarbejdelse af Idekatalog Mandag d. 28. november kl. 12.00-15.00 i Teaterbygningen (Køge)

  Kære Fælleselevrådsrepræsentanter. Mandag d. 28. november skal vi mødes for at udarbejde idekataloget til Skoleudvalget. Det er derfor vigtigt, at I får talt med jeres elevråd og kontaktlærere ude på skolerne, så I kan komme med en masse input, når vi mødes.

   Dagsordenen ser sådan ud:

  • Velkomst
  • Valg af repræsentanter til ad hoc grupperne
  • Info om datoer
  • Introduktion til Idekataloget
  • Fremlæggelse i mindre grupper, af ideerne ude fra skolerne
  • Work Shop (arbejde i mindre grupper), hvor I skal forsøge at lave input til idekataloget
  • Præsentation af jeres ideer
  • Vi samler jeres ideer udner hovedoverskrifter
  • Snappen – hvordan gik det med den?
  • Evt.

  I skal tilmelde jer på dette >>link<< senest d. 25.11.16.

  Jeg glæder mig til at se jer.

  Med venlig hilsen

  Christiane

  Afbud sendes på SMS til mig på: 23 29 83 51