• Baggrund

  Målgruppe:

  To elever fra hver skole + specialskoler. Privatskoler i kommunen inviteres til at sende to repræsentanter. Rådets arbejde organiseres af en fast tilknyttet konsulent, som også er kontaktperson og sparringspartner for kontaktlærerne på skolerne.

  Effektmål:

  • Børn/unge bliver hørt om beslutninger af væsentlig betydning.
  • Politikkerne får indsigt i børns og unges ønsker til emner af væsentlig betydning.
  • Bred deltagelse fra alle skoler.
  • Rådets arbejde forankres på de enkelte skoler gennem forberedelse i elevrådene.

   Tiltag:

  • Der holdes fire årlige møder i rådet – heraf et møde med borgmester.
  • Deltagelse i rådets møder af medlemmer fra Børne- og Ungdomsudvalget samt konsulent.
  • Konsulenten afholder møder med kontaktlærer på skolerne med henblik på forberedelse af dagsorden til rådets møder.
  • Relevante emner behandles i de lokale elevråd på skolerne som en forberedelse til Fælleselevrådets møder.
  • For at revitalisere arbejdet med rådet kan der overvejes kursustilbud til elever + kontaktlærere i regi af Danske Skoleelever.

   Faste opgaver for Børnerådet / Fælleselevrådet:

  • Rådet udarbejder – med hjælp fra en konsulent – høringssvar til politikker, planer og lignende, der berører skoleelever i Køge Kommune.
  • Rådet udarbejder en gang årligt et idékatalog til Børne- og Ungdomsudvalget, som vurderer om kataloget skal tilflyde borgmesteren og Byrådet.
  • Rådet kommer med forslag til initiativer i forbindelse med skolernes fælles trivselsdag.