• Idekatalog

  2015-2016

  Idekatalog (pdf) (klik for at hente)

  2014-2015

  Idekatalog (pdf) (klik for at hente)

  2012-2013

  FE 2012 Idekatalog (hent pdf) (klik for at hente)

  2011-2012

  FE 2011 Idekatalog (hent pdf) (klik for at hente)

  Første indspark til idékatalog 2011: BrainstormFEkursus (hent pdf) , 5. oktober 2011


  2010

  Fælleselevrådets idékatalog til politikerne, 2010:

  En arbejdsgruppe bestående af fælleselevrådets formand, næstformand og sekretær har sammen med skolekonsulenten samlet og grupperet forslagene fra gruppearbejdet på fælleselevrådsmødet d. 9/12 2010. Gruppen drøftede, om de forslag, der umiddelbart ville kunne gennemføres på den enkelte skole, skulle frasorteres, men der var enighed om, at det var vigtigt, at politikerne havde mulighed for at se, hvad der er vigtigt for skoleeleverne i Køge kommunes.

  Idéer der kan fremme et godt fysisk og psykisk skolemiljø:

  Bedre udluftning i klasselokaler (udsugning)
  Nye skolemøbler
  Fysisk aktivitet – også i timerne
  Flere små pauser i stedet for de lange pauser
  Aflåselige garderobeskabe
  Kantineforhold på alle skoler med mulighed for at købe mad
  Bedre rengøring
  Konflikthåndteringskurser for eleverne

  Idéer der kan fremme et godt socialt skolemiljø:
  Flere lejrskoler
  Flere sociale arrangementer på tværs af skolerne – for én eller flere årgange ad gangen – lære jævnaldrende at kende.

  • fælles gallafest for 6.-9.kl. (kjoler, dans, kåringer)
  • Akademisk konkurrence – dyste på viden
  • Fodboldturnering
  • Atletik-konkurrence
  • Fælles udflugt for en årgang ad gangen
  • Fælles dag for skoler i Køge – værksteder på de forskellige skoler – samarbejde med jævnaldrende
  • Bordfodbold/bordtennis i de store klasser – turneringer på tværs af skoler
  • Flere oplevelser ”ud af skolen”

  Idéer der kan fremme et godt undervisningsmiljø:
  Mere kvalificerede vikarer – kurser til vikarerne så man ikke kun ser film i vikartimer – vikarerne skal have adgang til relevante opgaver

  Mere kreativitet i undervisningen som supplement til den meget faglige/boglige undervisning i overbygningen – mere skabende arbejdsprocesser (fx lave en film, at eleverne selv laver opgaver til kammeraterne). At eleverne selv kan komme med idéer til en mere spændende undervisning.

  Flere kulturelle oplevelser (film, udstilling, koncert, teater…) – relateres til undervisningen

  Mere brobygning (forberede 9.kl.-elever på livet efter folkeskolen – samarbejde med andre skoleformer – eleverne skal have flere valgmuligheder for brobygning)

  Bedre mulighed for holddeling – undervisning på forskellige niveauer
  Fleksible mødetider for udskolingen

  Idéer til bedre og mere velfungerende IT –

  • Flere computere
  • Elever skal have printeradgang – også fra elevernes egne computere
  • Hurtigt og velfungerende trådløst net overalt på skolerne
  • Hurtigere og nyere computere
  • Mere fokus på problemløsning fra it-afdelingens side
  • Smartboard i alle klasser
  • Flere computere – fx netbook til hver elev
  • Mere it-undervisning

  Idéer til mere sikker skolevej for eleverne:

  • Snerydning
  • Oplyste stisystemer
  • Skolepatruljer

  Med venlig hilsen

  Formand for Fælleselevrådet i Køge Ida Draslov Hansen
  Næstformand Daniel Vestergaard Davidsen
  Sekretær Maria Ploug Grebak
  Skolekonsulent Inge Merete Nielsen